مطالعه تاثیر شرایط عملیاتی روی عملکرد فرآیند تبدیل کاتالیستی پالایشگاه اصفهان با بکارگیری شبیه ساز پتروسیم

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه یاسوج

چکیده

در این مطالعه، واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه اصفهان با استفاده از نرم افزار Petro-SIM شبیه‌سازی شده و اثر حضور برشهای مختلف در خوراک، تغییرات دما راکتورها و نسبت H2/HC بر روی خاصیت‌های محصول مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، واحد تبدیل کاتالیستی براساس سینتیک مدل اسمیت نیز شبیه‌سازی شده است و دقت مدل نسبت به داده‌های واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که چنانچه کل جریان محصول تولیدی نفتای سنگین واحد آیزوماکس که بعنوان یکی از جریان‌های تامین کننده خوراک واحد تبدیل کاتالیستی در نظر گرفته شده است، به خوراک واحد اضافه گردد، دبی جریان و عدد اکتان محصول نهایی افزایش نسبی می‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که افزایش نسبت H2/HC در خوراک، اگرچه باعث افزایش عدد اکتان می‌گردد ولی Yield محصولات آروماتیکی را کاهش می‌دهد. در حالت کلی، افزایش دما باعث افزایش عدد اکتان و Yield محصولات آروماتیکی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Operational Conditions Effects on Performance of Esfahan Oil Refinery Catalytic Reforming Process Using Petro-SIM Simulator

نویسندگان [English]

  • Aboalfazl Askari 1
  • Hajir Karimi 2
  • M. Reza Rahimi 2
1 M.S student, School of Engineering, Chemical Engineering Department, Yasouj University
2 School of Engineering Assistant Professor, Chemical Engineering Department, Yasouj University
چکیده [English]

In this study, catalytic reforming unit of Esfahan oil refinery has been simulated by Petro-SIM software and the effects of feed composition and reactors temperature on important characteristics of products are investigated. Furthermore, the unit has been simulated on the basis of Smith kinetic model and accuracy of the results has been evaluated in comparison to the actual data. The results showed that should all of the Heavy Isomax Naphtha, as   one of the feed streams of catalytic reforming unit could be added to the unit’s feed, the flow rate and octane number of the final product will be increased. Also, the results show that although increasing H2/HC ratio and temperature would cause the increase of the product’s octane number, the unit’s yield would be decreased. Generally, temperature increase would increase Aromatics yield and octane number of product respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalytic reforming unit
  • Petro-SIM simulator
  • Smith Model