بررسی و شبیه سازی پایلوت سیستم امولسیونی انتقال نفت خام سنگین در خطوط لوله

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

کارشناس مهندسی شیمی صنایع پالایش، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، باشگاه پژوهشگران جوان، قوچان، ایران

چکیده

جهت انتقال نفت خام سنگین روش های مختلفی وجود دارد، یکی از این روش ها، روش امولسیونی می باشد. در این مقاله از نمونه نفت خام سنگینی ، با API حدود 15 استفاده شده است و  هدف مورد بررسی مقایسه انتقال نفت خام سنگین در دو حالت انتقال نفت خام بدون استفاده از روش امولسیونی و انتقال نفت خام با استفاده از روش امولسیونی می باشد، که برای این منظور از نرم افزار HYSYS جهت شبیه سازی سیستم انتقال نفت استفاده شده است. ابتدا سیستم خط لوله را در نرم افزار HYSYS با نفت خام سنگین بدون استفاده از روش امولسیونی راه اندازی کرده و افت فشاری را که در خط لوله برای این حالت ایجاد می شود را با حالتی از نفت خام سنگین که از روش امولسیون استفاده شده را مورد مقایسه قرار داده و نتایج بدست آمده در هر دو حالت مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته که در نهایت منجر به ایجاد اختلاف افت فشاری معادل با  Kpa3/6042 در طول مسیر خط لوله شده، که این اختلاف افت فشار نشان دهنده این است که به انرژی بسیار کمی جهت انتقال نفت سنگین با این روش نیاز است. همچنین برای توان پمپ مورد نیاز جهت به گردش در آوردن نفت خام سنگین، درون خط لوله، اختلافی معادل با Kw 49/162 در بین دو روش مشاهده می شود که باعث کاهش هزینه هایی از قبیل خرید پمپ، میزان برق مصرفی ، کارگر عملیاتی و غیره می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and simulation of emulsion system’s pilot of heavy crude oil transferring in pipeline

نویسنده [English]

  • Esmail Esmailzadeh Sokeh
Young Researcher Club, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
چکیده [English]

There are several ways to transport heavy crude oil; one of these, is emulsion method. The goal of this study is tocomparethe effective factors in transferring heavy crude oil in pipeline with and without emulsion method. In this paper, a heavy crude oil samplewith about15 API degrees is used.  The HYSYS software is used to simulate the oil transmission and the results from these two conditions are compared. The results show that using emulsion method would cause the pressure to decrease about 6042.3 K Pa in pipeline. This pressure drop indicates that the emulsion method requires lower energy for crude oil transmission in pipeline. The difference of pump’s power for heavy crude oil transmission in pipeline by the two mentioned methods has been 132.49 KW.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy crude oil
  • Transport
  • Pipeline
  • Pressure drop
  • Emulsion method