مروری برمیکروراکتورها و روش های جدید کنترل آن ها

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک

2 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

یک میکروراکتور یا راکتور میکروساختار یا راکتور میکروکانالی به دستگاهی گفته می شود که در آن واکنش های شیمیایی در مجراهایی با ابعاد زیر mm1 انجام می گیرد. تشدید فرایند(PI) یکی از متداول ترین روشها در مهندسی شیمی و تکنولوژی کنترل میکروراکتورها به طور خاص، است. از زمان معرفی سیستم های تشدید فرایند (PIS) و به خصوص سیستم های مینیاتوری تا به حال، کمبود منابع اطلاعاتی جامع در مورد این سیستم ها همواره محققین را دچار مشکل کرده است. در این مقاله با معرفی PIS از مبنا و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف در زمینه میکروراکتورها و معرفی پتانسیل ها و معایب این نوع راکتورها  و معرفی پتنت های ثبت شده در این مورد و اشاره به مشکل های موجود در مورد کنترل میکروراکتورها ،یک باز بینی کامل در مورد میکروراکتورها و کنترل این سیستم ها انجام شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on the micro reactors and their new control methods

نویسندگان [English]

  • Hamid Mosmeri 1
  • Masood Pirhadi 1
  • Reza Davarnejad 2
1 BSc. in Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran
2 Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak 38156-8-8349, Iran
چکیده [English]

A micro reactor or a micro structured reactor or a micro channel reactor is a device in which chemical reactions take place in a channel with typical lateral dimensions less than 1 mm. Process Intensification (PI) is currently one of the most significant methods in chemical engineering and process technology. There is some lack of the literature for the Process Intensification Systems (PIS) and the miniaturized systems which has created some problems for the researchers. In this article, PIS and micro reactors were identified and discussed. Furthermore, their potentials and defects were mentioned. Some published literature and patents were applied for this purpose. A complete reconsideration on these micro reactors and their control was achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro reactor
  • Control
  • Miniaturized system
  • PI
  • PIS