شناختی از برج های دیوار میانی و تاثیر آن بر کاهش انرژی مورد نیاز در فرایند های تقطیر

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، گرایش فرایند جداسازی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

فرایند تقطیر هم‌چنان رایج‌ترین روش جداسازی در فرایند‌های شیمیایی است که حدود 3% از کل انرژی مصرفی جهان را در بر می‌گیرد. از این رو روش های متعددی برای کاهش انرژی در فرایند های تقطیر مورد توجه صنعت بوده است که نهایتا به طراحی سیستم کوپل گرمایی[1] منجر شده است. یکی از انواع چنین سیستم ها، برج‌های دیوار میانی[2] نامگذاری شده است که برای جداسازی مخلوط‌های چند جزئی مورد استفاده قرار می گیرد. اساس طراحی برج‌های دیوار میانی بر مبنای سیستم‌های کوپل گرمایی بوده که با حذف برخی از تجهیزات عملیاتی ، سبب کاهش 20-30%  سرمایه اولیه و حدود 25% هزینه عملیاتی می‌گردد. بنابراین می توان استفاده از برج های دیوار میانی را به عنوان یکی از بهترین روش ها در بهبود سازی فرایند های شیمیایی دانست.این مقاله به معرفی برج‌های دیوار میانی، پیکربندی و انواع روش های طراحی و شبیه سازی این برج‌ها می‌پردازد و همچنین مثال‌هایی از چند کاربرد مهم آن در صنعت و مقایسه آن با دو برج معمولی را بیان می‌کند.                      


1. Thermally Coupled
2. Dividing-Wall Columns

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Dividing Wall Column and Its Effects on decreasing Energy Consumption of Distillation Processes

نویسندگان [English]

  • R. Rahimi 1
  • A. Alborzi 2
  • M.H. Soudmand 2
  • M. Zivdar 3
1 Professor, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
2 M.Sc. Student, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
3 Associate Professor, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The distillation process remains as the most common method of separation in chemical process industry so that the energy use of this process accounts for an estimated 3% of world’s energy consumption. Different methods have been considered to reduce the energy consumption in distillation processes. As one of these methods, The Dividing-Wall Column (DWC) has been of great concern for multi-component mixtures distillation. The design of DWC is based on Thermally Coupled Distillation System (TCDS) which eliminates some of the operational equipments. That leads to reduction of 20-30% in capital costs and about 25% in operating costs. Thus Dividing-wall column (DWC) is one of the best examples of process intensification in distillation.This paper presents an introduction to DWC, including column configuration, design, simulation and some current industrial applications.