بهینه‌سازی انرژی واحد تبدیل کاتالیستی پالایشگاه آبادان با استفاده از تحلیل اکسرژی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 پالایشگاه آبادان

چکیده

در بهینه سازی انرژی واحدهای صنعتی مهم‌ترین گام، شناسایی محل اتلاف کیفیت انرژی است. تحلیل اکسرژی با بیان کیفیت انرژی، محل برگشت‌ناپذیری فرآیند و اتلاف اکسرژی را مشخص می‌کند. بر اساس اتلاف اکسرژی هر دستگاه، نقاط بحرانی واحد مشخص می‌شود. تحلیل اکسرژی واحد تبدیل کاتالیستی آبادان نشان می‌دهد، مبدل‌های پیش گرمایش خوراک کوره‌های بخش تصفیه و تبدیل (H-E-1 و P-E-1)، دارای بیشترین اتلاف اکسرژی شبکه مبدل‌های حرارتی است. لذا با افزودن دو جفت مبدل به این دو مبدل، شبکه مبدل‌های حرارتی اصلاح شد و اتلاف اکسرژی واحد MMBtu/hr 0769/4 در زمستان و MMBtu/hr 4563/4 در تابستان کاهش می‌یابد. این طرح اصلاحی نیازمند حدود 215 هزار دلار سرمایه‌گذاری است و موجب کاهش بار حرارتی گرمایش و سرمایش خارجی حدود MMBtu/hr 15 و MMBtu/hr 9 می‌شود که باعث حدود 7% کاهش مصرف انرژی می‌شود. دوره بازگشت سرمایه طرح 45 ماه و سپس سالیانه حدود 57 هزار دلار صرفه‌جویی را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy Optimization of Catalytic Reforming Unit of Abadan Oil Refinery Using Exergy Analysis

نویسندگان [English]

  • Sajjad Khasheh 1
  • Farhad Shahraki 1
  • Kiyanoosh Razzaghi 1
  • Masoud Nematollahi 2
1 University of Sistan and Baluchestan
2 Abadan Oil Refinery
چکیده [English]

Identification of the location of energy loss is the most important step in energy optimization of industrial plants. Exergy analysis specifies the points of irreversibility and the amount of exergy loss. According to the equipment exergy loss, the energy bottlenecks of unit will be specified. Exergy Analysis of Abadan catalytic reforming unit shows heat exchangers, which preheating the feed streams of unifiner and platformer fire heaters (H-E-1 and P-E-1), have the maximum exergy loss of heat exchangers network. Adding two pairs of heat exchangers to these heat exchangers, the network is retrofitted. Therefore the exergy loss reduces 4.0769 (MMBtu/hr) in winter and 4.4563 (MMBtu/hr) in summer. This retrofit needs approximately $215000 investment and will also reduce heat duty of hot and cold utilities to 15 and 9 MMBtu/hr, respectively. This retrofit causes 7% energy saving. The payback period of this investment is 45 months and then will save $57000 annually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exergy Analysis
  • Exergy Loss
  • Catalytic reforming
  • Heat exchanger network