مقایسه روش پروکسون با اکسیداسیون منفرد جهت کاهش مقدار لجن مازاد تصفیه‌خانه پالایشگاه بندرعباس

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مهندس پالایش شرکت پالایش نفت بندرعباس

2 دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

بی‌شک پالایشگاهها در زنجیره تامین سوخت وانرژی نقشی غیرقابل‌انکار دارند. توجه‌همزمان به تداوم فرآیند تولید در کنار عدم آلودگی محیط‌زیست نیازمند بهینه‌سازی فرآیندهای تصفیه‌پساب و پسماند‌صنعتی و نیز استفاده از تکنیک‌های‌نوین در تصفیه‌خانه‌های پالایشگاهی است. مقدار لجن‌مازاد‌بیولوژیکی حاصل از تصفیه پساب‌صنعتی در پالایشگاه‌بندرعباس حدود 40 تا 50تن در ماه است. برآوردها نشان میدهد که هزینه مدیریت پسماند لجن در این واحد صنعتی حدود 40 تا 60 درصد کل هزینه های تصفیه‌خانه است. علاوه بر این، دفع این مقدار پسماند که اغلب آغشته به مواد نفتی است موجب آثار مخرب زیست محیطی خواهد بود لذا برای به حداقل رساندن مقدار لجن مازاد، در این تحقیق از روشهای اکسیداسیون پیشرفته استفاده گردید. نتایج حاصله نشان میدهد که استفاده از اکسیداسیون با پراکسید هیدروژن در مقایسه با ازناسیون و نیز روش ترکیبی پروکسون بازده بهتری دارد. در بهینه‌ترین حالت آزمایشها، مقدار لجن‌مازاد تا بیش از33/77درصد و COD لجن تا 97/56 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Peroxone method with Individual Oxidation for Minimization of Excess Sludge in Bandar Abbas Refinery's Wastewater Treatment Plant

نویسنده [English]

  • mahdi jalayer 1
1
2
3
چکیده [English]

Refineries in the cycle of fuel and energy supplying have an incomparable role. Continuous production with attention to non contamination of environment needs to optimization of wastewater and disposal treatment processes and using of new techniques in wastewater treatment plants. Amount of excess biological sludge in Bandar Abbas refinery is 40-50 ton/month. Estimations show that the cost of sludge management in this plant is about 40-60% of total cost. Addition to disposal of this sludge with oily contaminates maybe cause to damage of environment. For minimization of excess sludge in this research used advanced oxidation processes. Results show that using of hydrogen peroxide in compare with ozonation and peroxone had better results. In optimized condition, amount of excess sludge and COD can reduce up to 73.33% and 56.97% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sludge reduction
  • Advanced Oxidation
  • peroxone
  • biological sludge
  • Hydrogen peroxide