شناسایی علل فرسودگی شغلی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و رابطه آن با بلوغ سازمانی نیروی انسانی

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 مدیر گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول ، رئیس امور اداری دانشکده علوم دریایی دانشگاه صنعت نفت، مدرس دانشگاه پیام نورآمل.

4 شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران - ستاد - کارشناس ارشد گزینش

چکیده

نیروی انسانی از مهمترین منابع استراتژیک سازمان می‌باشد لذا سلامت کارکنان از عوامل موثر در بهره‌روری خواهدبود. در این میان سلامت روحی و روانی می‌تواند حتی از سلامت جسمانی موثرتر بوده و بر آن موثر واقع گردند. نویسندگان در این مقاله سعی در شناسایی عوامل موثر در علل فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی داشته و سپس تاثیر این عوامل را بر بلوغ توانمندی کارکنان که از عوامل اساسی موفقیت سازمان و دستیابی به اهداف آن می‌باشد پرداخته‌اند. نتایج حاصل بیانگر شناسایی 19 فاکتوردر سه دسته عوامل سازمانی و عوامل بین‌فردی ، عوامل درون-فردی شده‌است. گویه‌های سن، آگاهی از خط-مشی‌سازمانی، ارزیابی عملکرد، تسهیلات رفاهی، محیط کاری، روابط بین‌فردی، رهبری و تعهد عاطفی بر بلوغ توانمندی کارکنان تاثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Identification of Causes of employee burnout of the National Iranian Oil Refining and Distribution Company and its relationship with human resource organizational maturity.

نویسنده [English]

  • Hojatollah Nouri 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Human resource is the most important resource in the organization. However, the mental health is even more effective than physical health and it may have effects on basic elements of an organization. This study examines the causes of job burnout among the employees of National Refining and Distribution Company and the influence of these factors on employee empowerment and then effect of these factors in People capability maturity. These factors are been bases element in organization and reached to its objectives. the results identify 19 factors in three categories including organizational factors; interpersonal factors; and intrapersonal factors;. job burnout variable has a significant effect on the maturation of employee empowerment and among the variable components of job burnout, the items of age, awareness of organizational policies, performance evaluation, and welfare facilities, working environment, interpersonal relationships, leadership and emotional commitment have a significant impact on People capability maturity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Burnout
  • People capability maturity
  • organizational policies
  • performance evaluation
  • intrapersonal relations