تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی برای طرح توسعه پالایشگاه به روش HAZID

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران -اداره بهداشت ایمنی محیط زیست

چکیده

این مقاله با هدف حذف، کاهش و مدیریت ریسک‌های زیست‌محیطی موجود در طرح توسعه پالایشگاه آبادان به انجام رسیده است. به این منظور کلیه فعالیت‌ها و فرآیند‌های این طرح جهت شناسایی، ارزیابی و مدیریت عوامل خطر و جنبه‌های ریسک زیست‌محیطی طرح مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی مقدماتی عوامل به وجود آورنده‌ی ریسک زیست‌محیطی با استفاده از ماتریس سه‌بعدی ارزیابی ریسک و جداول ارزش‌یابی ریسک بر پایه احتمال، پیامد و گسترش آلودگی به ارزیابی تفصیلی ریسک‌های زیست‌محیطی موجود در طرح توسعه پالایشگاه آبادان پرداخته شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده عوامل خطر شناسایی شده و پس از غربال ریسک‌ها، ریسک‌های زیست‌محیطی که در محدوده قابل‌قبول بودند حذف شدند. عدد اولویت ریسک برای ریسک‌های باقی‌مانده محاسبه و تدوین برنامه مدیریت ریسک زیست‌محیطی مبتنی بر این شناسایی و مطابق با مراحل ساخت‌وساز و بهره‌برداری صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification Plan Environmental Risk Management for Refinery Expansion Project by HAZID

نویسندگان [English]

  • elham minaei 1
  • borhan riazi 2
  • nabioallah mansouri 3
  • hamid minaie 4
1 Islamic Azad University, Science and Research
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Science and Research
3 Associated Professor , Islamic Azad University, Science and Research
4 NIOEC-HSE
چکیده [English]

This study was performed to control of the environmental risk in Abadan refinery.
To this purpose, all of the processes in this plan, were studied for identification, evaluation, management risk factors and environmental risk in this project .The 3D matrix and Risk evaluation tables designed, based on possibility, consequence and expansion of pollution.
According to the results, risk factors were identified. After the screening of risks, the environmental risk factors that were in the unacceptable range were eliminated. Risk priority number was calculated. Those statements environmental risks that range from red three-dimensional matrix of risk, have a high risk priority number 600 and are in the unacceptable area .Therefore, for reduce and control them, has been developed environmental risk management and environmental monitoring program for this plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Risk Assessment
  • Environmental Risk Management
  • Abadan Refinery Expansion Project
  • 3D Matrix
 [1] جعفری، م. و قراری، ن. "آنالیز ریسک تی‌بی‌ام به روش تجزیه‌وتحلیل حالات شکست و اثرات آن"، مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس تونل، 1388، تهران، ص 465-456.
[2] جهانگیری، مهدی، نوروزی، محمد امین. "مدیریت و ارزیابی ریسک"، جلد اول، انتشارات فن آوران. 1394.
[3] جوزی، ع. "ارزیابی و مدیریت ریسک"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1386.
[4] سی آرتور ویلیامز، جی آر-ریچاردام هینز، "مدیریت ریسک"، مترجمان: داور ونوس، حجت اله گودرزی، نشر نگاه دانش، 1382.
[5] شرکت ملی پخش فرآورده‌های ایران. "دستورالعمل شناسایی و ارزیابی ریسک زیست‌محیطی"، 1388.
[6] سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، "شرح خدمات تهیه طرح پالایشگاه نفت و گاز"، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها"، نشریه 3127، تهران، 1380.
[7] کوهپایی، علیرضا، ستاره، ‌هاشم، "روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین، کتاب ارزیابی ریسک حریق"، 1384.
[8] "گزارش تکمیلی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح توسعه پالایشگاه آبادان"، 1388.
[9] شریعت، س، م. منوری، س، م. سبحانی، ف. "ارزیابی ریسک زیست‌محیطی معدن کاری در تالاب‌ها (مطالعه موردی تالاب میقان استان مرکزی)"، نشریه اکوبیولوژی تالاب، 1392، دوره 5، شماره 16، صص 52-41.
[10] خاکی، ع. فروهید، ا. " ارزیابی مدیریت ریسک اثرات ریسک محیطی فرودگاه"، ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 1391.
[11] حسینی، ه، س. دانا، ت. ارجمندی، ر. شیریان‌پور، ا. "مدیریت ریسک محیط‌زیست فعالیت‌های فاز ساخت سکوهای میدان‌های نفتی مطالعه موردی فاز ساخت سکوهای نفتی طرح میدان رشادت"، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 21، 1391.
[12] صادقی نیا، س. شاکری، احمد. " ارتقا سطح ایمنی با بهره‌گیری از مدیریت ریسک".
[13] نجفی، م. یار احمدی بافقی، ع. " بررسی ایمنی و آنالیز ریسک سدهای باطله"، هشتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی، 1387.
[14] نگارش، ح. یاری، ی. " تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی و طبیعی استان لرستان"، 1391.
[15] هاشمی نژاد، ن. حلوانی، غ. مقدسی، م. ذوالعلی، فرزانه. شفیعی زاده، م. "ارزیابی ریسک و تعیین شاخص‌های عملکرد ایمنی در مرحله طراحی و ساخت پروژه آگلومراسیون سال 1390"، نشریه طب کار، 1391، شماره 4، صص 74-63.