بررسی روش های انتقال نفت خام سنگین و قیر طبیعی با استفاده از خطوط لوله

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

پژوهنده ارشد و عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

تولید نفت خام سنگین و قیر طبیعی بطور متوسط دو برابر تولید نفت‌های متعارف نیازمند صرف هزینه و انرژی است. خطوط لوله به عنوان راحت‌ترین ابزار انتقال نفت خام از محل تولید تا پالایشگاه شناخته می‌شوند. با این حال انتقال نفت خام سنگین و قیر طبیعی به دلیل عدم توانایی این ترکیبات در حرکت آزادانه و راحت بسیار پیچیده است. بدون کاهش اولیه در میزان گرانروی نفت خام سنگین و قیر طبیعی، انرژی عظیمی بمنظور غلبه بر افت فشار زیاد خط لوله بواسطه گرانروی بالای این دسته از مواد در شرایط مخزن مورد نیاز خواهد بود. در مطالعه و بررسی حاضر ضمن مرور تکنولوژی‌های متفاوت جهت انتقال نفت خام سنگین، مزایا و معایب هر روش نیز مشخص شده است. هدف از این کار فراهم نمودن مسیری بمنظور بهبود بخشیدن و توسعه تکنولوژی‌های جدید جهت انتقال نفت خام سنگین و قیر طبیعی از طریق خطوط لوله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of technologies for transporting heavy crude oil and bitumen via pipelines

نویسنده [English]

  • mohammadali safavi
چکیده [English]

Heavy crude oil and bitumen production is on average twice as capital and energy intensive as the production of conventional oil. Pipelines are the most convenient means of transporting crude oil from the producing field to the refinery. However, moving heavy crude oil and bitumen is extremely challenging because of their inability to flow freely. Without prior reduction in the heavy crude oil and bitumen viscosity, transportation via pipeline is difficult. This is because of the huge energy required to overcome the high pressure drop in the pipeline due to their high viscosity at reservoir conditions. In this study, different technologies to improve the flow properties of the heavy crude oil and bitumen through pipelines are reviewed and the advantages and disadvantages of each technology are highlighted with the view that the review will provide direction for development of novel technologies for bitumen and heavy oil transportation via pipelines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy oil
  • Bitumen
  • transportation