شبیه سازی فرآیند پیوسته صنعتی تولید پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران

2 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد شمال تهران

چکیده

در این مقاله ، فرآیند صنعتی بالک برای تولید پیوسته پلی‌استایرن ‌ مقاوم در برابر ضربه (HIPS) شامل هفت راکتور همزده سری بصورت پایا و دینامیکی مدل و شبیه سازی شده است. نتایج مدل پایا با داده های واقعی بدست آمده از واحدهای صنعتی تطبیق داده شده است. نتایج شبیه سازی به اندازه کافی با داده های صنعتی تطبیق دارد.
با شبیه سازی دینامیکی تغییرات زمانی میزان تبدیل ، توزیع وزن مولکولی پلیمرهای حاصل، غلظت استایرن ،غلظت آغازگر ،غلظت اصلاح کننده ،غلظت ممانعت کننده وغلظت پلی بوتادین واکنش نداده مورد بررسی قرار گرفت. اثر تغییرات شرایط عملیاتی مختلف نظیر دمای راکتورها بر روی دینامیک خواص خروجی راکتورها نظیر میزان تبدیل، پیوند زنی پلیمرهای حاصل، متوسط عددی و وزنی پلیمر های حاصل و...مطالعه گردید. نتایج این مطالعات نشان می دهد بر اثر افزایش دما میزان تبدیل افزایش و متوسط جرم مولکولی کاهش می یابد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of a continuous high-impact polystyrene process

چکیده [English]

An industrial bulk process for the continuous production of high-impact polystyrene (HIPS) included seven An industrial bulk process for the continuous production of high-impact polystyrene (HIPS) included seven continuous stirred-tank reactors (CSTR) is mathematically modeled and simulated. The results of steady-state model are validated with actual plant data. The good agreements between simulations results and industrial data have been observed.
Using dynamic simulation the time variation of monomer conversion, the molecular weight distributions, styrene concentration, initiator concentration, modifier concentration and inhibitor concentration and un-reacted butadiene repetitive units concentration investigated. The effects of various operating conditions such reactors temperatures on the dynamic properties of reactor output such measure monomer conversion, grafting efficiency, the number and weight-average molecular weights have been investigated. The results show that with increasing temperature, monomer conversion increases and averages molecular weights reduce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-impact polystyrene
  • Modeling
  • copolymerization