شبیه سازی تولید بیودیزل به روش انتقال استری تری گلیسرید در یک راکتور غشائی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

چکیده

در این پژوهش تولید بیودیزل در یک راکتور غشائی در شرایط پایا شبیه سازی شده است. به دلیل مزایای فرآیند انتقال استری، تولید بیودیزل از این روش مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نوع واکنش، شرایط دما ثابت فرض شده است و معادلات جزء مولی حاصله به روش رانگ کاتای مرتبه 4 حل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که سرعت سمت لوله بر درصد تبدیل راکتور تاثیرگذارتر از سرعت سمت پوسته می‌باشد. کاهش ٪75 در سرعت متوسط سمت لوله و کاهش ٪50 در سرعت متوسط سمت پوسته سبب افزایش 8/3 برابری در درصد تبدیل تری گلیسرید می شود. همچنین طول‌های کمتر از m 6 برای راکتور غشائی، بهینه برای تولید محصول با خلوص بالا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of triglyceride transestrification reaction to biodiesel inside a membrane reactor

چکیده [English]

Biodiesel production in a membrane reactor at steady state condition was investigated numerically. Because of its advantages, transesterification method was used to produce of biodiesel. The reactor was assumed isothermal. Tube and sell side of reactor component mole balance equations were solved by Runge Kutta fourth order. The results showed that the material velocity inside the tube is more effective on reactor conversion than that inside the reactor shell. Conversion of triglyceride was 3.8 fold increased with 75% and 50% reduction in average velocity in tube and shell side, respectively. The lengths of less than 6 m for membrane reactor, optimized to produce high-purity product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiesel
  • membrane reactor
  • transesterification reaction
  • Simulation