مدل‌سازی فرآیند پر شدن سریع با رویکرد مقایسه مدل‌های مختلف جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شاهرود

4 مشاور صنعتی شورای پژوهش و فناوری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران

چکیده

دو نوع سیستم ذخیره آبشاری و بافر جهت ذخیره سازی گاز طبیعی وجود دارد. هدف اصلی از انجام این تحقیق، مدل‎سازی دقیق‌تر فرآیند پر شدن سریع با رویکرد مقایسه این دو نوع سیستم ذخیره می‌باشد. مهم ترین هزینه بهره‌برداری در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی، مربوط به کار مصرفی کمپرسور است. بر خلاف اکثر تحقیقات قبلی، تغییرات فشار مخازن ذخیره جایگاه در نظر گرفت شده است چرا که جهت مدل‌سازی کمپرسور، ضروری می‌باشد. نتایج مربوط به تحقیق حاضر با نتایج تجربی و نتایج کار‌های قبلی، مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که انرژی مصرف شده توسط کمپرسور در یک سیکل به ترتیب 86/61 و 50/24 کیلو وات ساعت برای سیستم ذخیره آبشاری و بافر، می‌باشد. همچنین میانگین انرژی مصرف شده برای پر شدن یک خودرو به ترتیب 38/2 و 72/2 کیلو وات ساعت برای سیستم ذخیره آبشاری و بافر، می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fast filling process modeling with the aim of comparison between different types of CNG refueling stations

نویسندگان [English]

 • morteza Saadat-targhi 1
 • Mostafa Nakhaei 4
1
2
3
4
چکیده [English]

There are two systems for storing CNG in reservoir tanks, cascade and buffer storage systems. The main objective of the present work is to apply a more detailed fast filling process modeling with the aim of comparison between these.The main operating cost of any CNG refueling station belongs to the compressor input work. Unlike most previous researches, pressure changes of the reservoir tanks during the filling process have been considered which necessary for compressor modeling. The results of the present work have been validated against the experimental data and also compared with the previous studies. The results show that the energy consumption by the compressor for a cycle is found to be 61.86 and 24.50 kWh for cascade and buffer respectively. The average energy consumption to fill a vehicle is found to be 2.38 and 2.72 kWh for cascade and buffer storage systems respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Natural gas
 • Cascade storage
 • Buffer storage
 • reciprocating compressor
 1. Kountz, K., Modeling The Fast Fill Process in Natural Gas Vehicle Storage Cylinders. American Chemical Society Paper at 207th National ACS Meeting, 1994.
 2. Kountz, et al., NGV Fuelling Station and Dispenser Control Systems. report GRI-97/0398, Gas Research Institute, Chicago, Illinois, 1997.
 3. Kountz, K., W. Liss, and C. Blazek, Method and Apparatus For Dispensing Compressed Natural Gas. U.S. Patent 5,752,552, 1998.
 4. Kountz, K., W. Liss, and C. Blazek, Automated Process and System For Dispensing Compressed Natural Gas. U.S. Patent 5,810,058, 1998.
 5. Kountz, K., W. Liss, and C. Blazek, A New Natural Gas Dispenser Control System. International Gas, Research Conference, San Diego, 1998.
 6. Farzaneh-Gord, M., Compressed natural gas Single reservoir filling process. Gas international Engineering and Management, 2008. 48(6): p. 16-18.
 7. Farzaneh-Gord, M., et al., The effect of initial conditions on filling process of CNG cylinders. The second International conference on Modeling, Simulation, And Applied optimization, Abu Dhabi, UAE, 2007: p. 24-27.
 8. Farzaneh-Gord, M., S. Hashemi, and A. Farzaneh-Kord, Thermodynamics Analysis of Cascade Reserviors Filling Process of Natural Gas Vehicle Cylinders. World Applied Sciences Journal, 2008. 5(2): p. 143-149.
 9. Deymi-Dashtebayaz, M., M.F. Gord, and H.R. Rahbari, Studying transmission of fuel storage bank to NGV cylinder in CNG fast filling station. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2012. 34: p. 429-435.
 10. Farzaneh-Gord, M., M. Deymi-Dashtebayaz, and H.R. Rahbari, Studying effects of storage types on performance of CNG filling stations. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2011. 3(1): p. 334-340.
 11. Farzaneh-Gord, M., et al., Effects of storage types and conditions on compressed hydrogen fuelling stations performance. International Journal of Hydrogen Energy, 2012. 37(4): p. 3500-3509.
 12. Farzaneh-Gord, M. and M. Deymi-Dashtebayaz, Optimizing natural gas fueling station reservoirs pressure based on idealgas model. Polish Journal of Chemical Technology, 2013. 15(1): p. 88-96.
 13. Farzaneh-Gord, M., M. Deymi-Dashtebayaz, and H.R. Rahbari, Optimising Compressed Natural Gas filling stations reservoir pressure based on thermodynamic analysis. International Journal of Exergy, 2012. 10(3): p. 299-320.
 14. Khadem, J., M. Saadat-Targhi, and M. Farzaneh-Gord, Mathematical modeling of fast filling process at CNG refueling stations considering connecting pipes. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2015. 26(0): p. 176-184.
 15. George, D., CNG Sampling, in Natural gas sampling technology conference, K. Mayeaux, Editor 2014: New Orleans, Louisiana. p. 72-80.
 16. Weymouth, T.R., Problems in natural gas engineering. ASME, 1912. 34: p. 185-189.
 17. Vidal, J., Thermodynamics: Editions OPHRYS.
 18. Hanlon, P.C., Compressor Handbook, P.C. Hanlon, Editor 2001, McGraw-Hill Publications: New York.