بررسی عملکرد تجهیزات تصفیۀ آب و عوامل بروز رسوب گرفتگی در واحدهای الفین

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی فرآیند/کنترل تولید پتروشیمی مروارید، منطقۀ ویژه اقتصادی پارس- فاز دوم پتروشیمی، عسلویه، بوشهر

2 انستیتو مهندسی نفت و انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع (LNG)، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران

چکیده

ایجاد رسوب یا فولینگ در ناحیۀ تصفیۀ آب فرایندی در برج‌های خنک‌کننده و تجهیزات تولیدکننده بخار رقیق کننده منجر به کاهش بازدهی ناحیه و در نهایت کاهش انتقال حرارت و نرخ تولید بخار و افزایش مصرف نرخ بخار جبرانی به‌منظور تأمین بخار رقیق‌کننده مورد استفاده در کوره‌های پیرولیز می‌گردد. پارامترهای متعددی در این ناحیه باید مورد پایش قرار گیرند تا از بروز مشکلات جلوگیری به‌عمل آید. در این مقاله؛ عوامل مختلف تأثیر گذار بر عملکرد تجهیزات این ناحیه که عبارتند از دما، میزان مواد و ذرات حل شده در آب (سیلیس، ذرات آهن و..)، مقدار pH، میزان تزریق مواد شیمیایی بازدارنده و کنترل کننده شرایط مناسب آب و اکسیژن محلول در آب مورد بررسی قرار گرفته است. 
براساس نتایج حاصل از این تحقیق؛ مشاهده می‌شود که نصب آنالایزر پایش آنلاین اکسیژن محلول در آب در جریان ورودی به مخزن تولید بخار رقیق کننده، سنجش اکسیژن محلول در آب را امکان‌پذیر نموده و می‌توان مقدار تزریق ماده اکسیژن زدا به همراه آمین خنثی کننده در ناحیۀ مذکور را تنظیم نمود.  قابل ذکر است که در واحد‌های الفین، آنالایزر پیشنهاد شده مذکور؛ تاکنون وجود نداشته است، که براساس این تحقیق نصب آن قویاً توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Process Water Treatment Performance and Fouling in Olefin Plants

نویسندگان [English]

  • Farhad Ghadyanlou 1
  • Ali Vatani 2
1 Process Engineering Department, Morvarid Petrochemical Plant, Assalouye, Iran
2 School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran P.O. Box 11365-4563, I.R. of Iran
چکیده [English]

In quench towers and process water treatment section of steam generators, fouling decreases the performance, heat transfer rate, steam generation rate and increases rate of steam make-up for furnaces. In this study, Effective parameters like temperature, water contaminants, dissolved solids (e.g. Si, Fe,), PH, inhibitors and controlling chemical rates and dissolved oxygen which should be monitored for reducing  these problems, are surveyed. Installation of dissolved oxygen monitor in dilution steam generator inlet stream is recommended as a result of this study. As this device provides the possibility of oxygen measurement, optimization of oxygen generating chemicals injection rates could be achieved. The recommended analyzer has not been available in olefin plants so far.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fouling
  • Chemical
  • Corrosion
  • Steam
  • Olefin unit