استراتژی روش مدرن استفاده از تکنولوژی لیزر pullsednd:yag درافزایش نرخ نفوذ و کاهش هزینه های حفاری

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مهندسی نفت، بهره برداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

2 دکترای چینه و فسیل شناسی، عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

3 کارشناسی ارشد مهندسی نفت- حفاری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،کارشناس ارشد شرکت ملی حفاری ایران

چکیده

بر خلاف روش‌های حفاری قدیمی که اغلب باعث کاهش فوق العاده‌ی نفوذپذیری سنگ‌ها می‌شوند، روش حفاری با استفاده از تکنولوژی لیزر باعث افزایش نفوذپذیری سنگ و در نهایت افزایش تولید نفت از چاه می‌شود. حفاری سنگ با استفاده از تکنولوژی لیزر، فرایندی جهت حذف سنگ است که در آن از تنش حرارتی برای شکستن سنگ به قطعات کوچکتر و خارج کردن خرده‌ها و سنگ‌های کوچک باقی‌مانده توسط روش‌های تخلیه استاندارد استفاده می‌شود. روند عمل حفاری سنگ با استفاده از لیزر به پارامترهای موج لیزر، ویژگی‌های پرتو و پاکسازی گاز همراه بستگی دارد. در این مقاله هدف اصلی مطالعه برروی استراتژی تکنولوژی لیزر pullsednd:yag، جهت چگونگی افزایش نرخ نفوذ و بررسی پارامترهایی است که در حفاری سنگ با استفاده از لیزر اثر می‌گذارند؛ همچنین در پایان این مقاله در رابطه با اثر استفاده از تکنولوژی لیزر بر کاهش هزینه های حفاری، مطالبی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies used in Modern Method of Laser Technologies Pullsednd:yag in Increasing Penetration Rate and Reducing Drilling Costs

نویسندگان [English]

  • Amirafzal Kianisahvand 1
  • Dariush Shirmardi 1
  • Borzu Askari 2
  • Hossien Mohammadi 3
1 petroleum engineering_exploitation,Islamic azad university masjedsoleiman
2 doctor stratigraphy and paleontology,faculty member of Islamic university masjedsoleiman
3 master of petroleum engineering_drilling,science and research branch of Tehran, msc national Iranian drilling company
چکیده [English]

Unlike traditional drilling methods which often reduce the permeability of the rocks drastically, drilling method using laser technology increases the permeability of the rock and ultimately increases well oil production. Rock drilling  using laser technology, is a process for removal of stones in which the thermal stress  is used to break the stone into smaller pieces and removing debris and small stones left are carried out  by the standard evacuation procedures. The rock laser drilling operation depends on wave laser parameters, beam characteristics and associated gas cleaning. The main objective of this article is studying pullsednd:yag laser technology strategy, in order to increase the penetration rate and rock drilling parameters that affect the use of lasers; also at the end of this article, the use of laser technology to reduce drilling costs, is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Laser parameters pullsednd: yag
  • Rock
  • Penetration rate
  • Drilling cost