تخمین سرمایه گذاری ثابت در صنایع فرایندی و اهمیت آن

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

مسئول پروژه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران، ایران

چکیده

انتخاب روش تخمین قیمت یک پروژه به میزان پیشرفت در طراحی و مهندسی آن پروژه بستگی دارد. روش‌های اصلی تخمین قیمت در صنایع فرایندی و اجزاء سرمایه گذاری ثابت در این مقاله معرفی می‌شوند. روش‌های مورد بررسی شامل روش اعمال ضریب بر روی ظرفیت، اعمال ضریب بر روی تجهیزات، مدل های پارامتری، روش نیمه تفصیلی و روش تفصیلی می‌باشد. در این مقاله به چگونگی استفاده از روش‌های تخمین قیمت در مراحل مختلف طراحی یک پروژه اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capital Cost Estimation in Process Industries and its Importance

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Shabani
Project Manager and Member of Scientific Staff, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran
چکیده [English]

Selection of a cost estimation method is generally dependent upon the level of progress in engineering and design in each project. The main capital cost estimation methods for chemical processes, together with capital cost items, are introduced in this article. The main capital cost estimation methods include capacity factored, equipment factored, parametric model, semi-detailed and detailed cost estimation. This article shows how to use cost estimation methods in different design stages of a project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost estimation
  • Capital cost
  • Process industries