تحلیل اسناد ثبت اختراع در حوزه فرآیندهای گوگردزدایی از سیالات هیدروکربنی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

2 کارشناس

3 رئیس گروه نوآوری و عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

حضورترکیبات گوگردی درسیالات هیدروکربنی ومحصولات آن،مشکلات متعددی نظیرخوردگی،مسمومیت کاتالیزورهای کارخانجات دریافت کننده محصولات گاز و مایع، مشکلات زیست محیطی،کاهش ارزش حرارتی وکاهش قیمت بوجود می آورند.با توجه به تحقیقات گسترده به منظور دستیابی به روشها وفن آوریهای حذف یا کاهش این آلاینده هاتاحدمطلوب ومقرون بصرفه توسط بسیاری از مراکز تحقیقاتی،مطالعه حاضر با هدف دستیابی به کلیه اختراعات ثبت شده دراین حوزه تکنولوژی و تحلیل آنها در سطح استراتژیک انجام شده است.نتایج تحلیل در بازه زمانی موردمطالعه،حاکی ازآن است که درحوزه فناوری‌های مربوط به حذف ترکیبات گوگردی ازگازها،فرآیندهای جذب توسط حلال وفرآیندهای گوگردزدایی بیولوژیک ودرحوزه گوگردزدایی ازخوراکهای هیدروکربنی مایع،فرآیندهای برپایه استخراج وجذب سطحی عرصه های موردتوجهی برای مخترعین حوزه گوگردزدایی به حساب می‌آیندوروند نوآوری های این حوزه روبه افزایش است.نتایج این پژوهش نکات ارزشمندی ازجهتگیری‌های پژوهشی دراین حوزه را نمایان ساخته که می تواند برای تمامی برنامه ریزان پژوهش وفناوری وهمچنین پژوهشگران کشور درارتباط بااین فناوری مفیدباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Patent analysis of hydrocarbon desulfurization processes

چکیده [English]

The presence of sulfur component in natural gas,crude oil and the products thereof, impacts negatively upon the economic value of such resources and poses serious environmental and corrosion problems.In the light of the increasing number of research in the field of sulfur component emissions associated with oiland gas development,the present study is an effort aiming at mining all the patent information in the field of sulfur removal from hydrocarbon fluids and analysis thereof at the strategic level.The results show that absorption and bio-desulfurization relating in the field of gas sweetening and the processes based on extraction and adsorption in the field of sulfur removal from liquid hydrocarbon feed are the most attractive and innovative processes with more increasing patent publication rates.The analysis of the acquired information is of great value and benefit in determining the research and technology orientation in the field and to the inventors active in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sulfur Removal
  • hydrocarbon fluids
  • Patent Analysis
  • Patent