مطالعه ی اقتصادی وبررسی ارزش حرارتی گاز تصفیه شده ی واحد شیرین سازی گازپالایشگاه سرخس با حلال پیشنهادی Sulfinol-M و حلال آبی MDEA با نرم فزار Aspen Plus .

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی-دانشکده فنی دانشگاه تهران

2 مدرس دانشگاه فنی وحرفه ای-دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه سمنان

3 مدرس-دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

اکثرپالایشگاههای تصفیه گاز برای حذف گازهای اسیدی(CO2,H2S) همراه گاز طبیعی با فرایند جذب با حلال شیمیایی فعالیت میکنند.این تحقیق به عملکرد مخلوط حلال فیزیکی وشیمیایی درمنطقه گازی سرخس که باحلال آمینی(MDEA)درحال فعالیت می باشد، و بررسی تخمین هزینه های لازم در بخش حلال پالایشگاه،درغلظتهای مختلف سولفولان در حلال Sulfinol-M دراین پالایشگاه گاز می پردازد.نتایج شبیه سازی حاکی ازاین می باشدکه در صورت جایگزینی حلال Sulfinol-M به جای حلال آبی MDEA به میزان 26487 kg/hr کاهش (MDEA) و 50% آب مصرفی پالایشگاه و همچنین افزایش ظرفیت پالایش گاز ترش از 173000 scmh به 220000 scmh با دبی و انرژی کمتری می باشد،درنتیجه کاهش هزینه های سرمایه گذاری دربخش انرژی و حلال می گردد. در صورتیکه بخش عمده ای از ترکیب نسبی حلال Sulfinol-M ، 42 %wt Sulfolane و 38% wt MDEA تشکیل دهد کیفیت وارزش حرارتی گاز تصفیه شده افزایش می یابد،درنتیجه افزایش تقاضاء وسرمایه رابه دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic study and review of the refined gas heating value of refinery gas sweetening unit fern proposed solvent and aqueous solvent Sulfinol-M MDEA with Software Aspen Plus.

نویسنده [English]

  • Mahmood Torabi angaji 1
1
2
3
چکیده [English]

More gas refineries are operating through the process of absorption by chemical solvent (amine) to as acid gases (Co2, H2S). Present study addresses the performance of mixture of physical and chemical solvent in Sarakhs gas treatment.Gas refinery of this area at present is operating with amine solvent (MDEA)active. This study will examine and estimate the performance of various concentrations of Sulfolane in the Sulfinol-M solvent in this gas refinery. Results show a decrease in total solvent flow rate, a 26487 kg/hr decrease in MDEA, a decrease in the energy condition of Sulfinol-M from 173000 SCMH to 220000, and a decrease in invested capital in both the solvent unit and other units using Sulfinol-M. the relative composition of the bulk solvent, Sulfinol-M, 42% wt Sulfolane and seek to form 38% wt, refined quality and calorific value of gas increases., Which result in gaining export market and capital increases will follow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • solvent flow rate
  • Net Heating Value
  • Sulfinol-M. Sulfolane