شبیه سازی و برآورد اقتصادی فرایند تولید دی متیل اتر از سنتز غیر مستقیم متانول

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشکده نفت

2 مهندس بهره بردار/شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده

با توجه به بحران های محیط زیستی ، تولید دی متیل اتر به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و همچنین دارا بودن ارزش حرارتی بالا ، در صنعت کنونی اهمیت بسیاری دارد. در این بررسی فرایند تولید دی متیل اتر از سنتز غیر مستقیم متانول در حضور کاتالیزور تجاری HZMS-5 ، در برنامه HYSYS شبیه سازی شده است. محاسبات اقتصادی نشان می دهد که هزینه های این فرایند بیشتر مربوط به برجهای تقطیر آن و در حدود 62 درصد از هزینه های مربوط به تجهیزات می باشد. از این رو در این مطالعه سعی شد ضمن برآوردهای اقتصادی این فرایند و تخمین هزینه های مربوط به تجهیزات، هزینه های انرژی مورد نیاز و هزینه های عملیاتی ، طراحی های جدیدی که تاکنون در خصوص کاهش این هزینه ها در برجهای تقطیر صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Process simulation and cost estimation of production of dimethyl ether from indirect synthesis of methanol

چکیده [English]

According to environmental crises, production of dimethyl ether is becoming more important in current industry as a clean (environmental friendly) energy source and also high heating value. In this study, production process of dimethyl ether from indirect synthesis of methanol in presence of HZMS-5 catalyst , is simulated in Hysys process simulation software. On the basis of cost estimation, it was found that the capital investment of this process is greatly influenced by cost of distillation towers and these are about 62 percent of equipment costs. Accordingly, in this study, in addition to estimation of capital investment of aforementioned process and equipment costs, an attempt was made to assess the costs related to energy consumption, operation costs and innovations which were proposed to reduce the mentioned costs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dimethyl ether
  • Hysys process simulator
  • cost estimation