مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه بازیابی فلز پلاتین از کاتالیست های مستعمل به روش تر (هیدرومتالورژی)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

2 دانشگاه اصفهان-دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی شیمی

چکیده

چکیده: هدف از انجام این مطالعه معرفی اجمالی و مقایسه ای روش های بازیابی فلز پلاتین از کاتالیست های مستعمل و مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه بازیابی پلاتین از کاتالیست های مستعمل به روش تر (هیدرومتالورژی) می باشد. ابتدا روش تر و انواع آن به تفصیل توضیح داده شده است. سپس مطالعات آزمایشگاهی انجام شده که در آن ها پلاتین موجود در کاتالیست های مستعمل صنعتی و یا کاتالیست های مبدل خودرو به یکی از روش های تر بازیابی شده اند و همچنین مطالعات انجام شده در زمینه بررسی سینتیک فرایند استخراج پلاتین به روش جامد-مایع مرور شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review of Studies Concerning the Platinum Recovery from Spent Catalysts by Wet (Hydrometallurgical) Method

نویسندگان [English]

  • zahra sadat naghavi 1
  • Seyed Mohammad Ghoreishi 1
  • Amir rahimi 2
1 Chemical Engineering Department, Isfahan University of Technology
2 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan
چکیده [English]

Abstract: The petroleum and petrochemical industries produce considerable amounts of spent catalysts. The platinum group metals (PGMs) exhibit excellent catalytic activity. Their excellent selective and activity make them very effective catalysts. Catalysts, after a certain period of active life and regeneration cycles, are deactivated. The aim of the present study is to introduce and compare the wet-base (hydrometallurgy) methods used for extraction of platinum from spent catalysts. First, the principles of wet method and its kinds are introduced. Then, the previous experimental studies in which the extraction of platinum from autocatalysts and spent catalysts of chemical industries has been studied, are reviewed and compared in terms of operating conditions, materials, economic and environmental aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Platinum"
  • "Spent Catalyst"
  • "Hydrometallurgy Method"
  • "Solid-Liquid Extraction"