آزمون های موتوری سوخت و نقش شان در ارزیابی کیفی سوخت خودروهای بنزینی و دیزلی

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت - مرکز تحقیقات روان کننده ها

چکیده

آزمونهای موتوری سوخت در بهینه سازی، شبیه سازی شرایط کارکردی واقعی و ارزیابی عملکرد سوختهای مصرفی در موتورهای احتراق داخلی نقشی اساسی دارند. در این آزمون ها موتورهای استاندارد و خاص در زمان های معین، تحت شرایط و تنظیمات خاص رانده میشوند از نتایج حاصله برای بهینه سازی فرمولاسیون سوختها  به منظور  ارتقای راندمان، به حداقل رساندن مشکلات موتورها (تشکیل رسوبات و گرفتگی افشانه های سوخت)، بهبود اقتصاد سوخت و کاهش آلاینده های خروجی از اگزوز خودروها استفاده میشود. این آزمون ها بر اساس روش های استاندارد جهانی یا کارخانه ای تعریف و پایه ریزی شدهاند. هزینههای بالا جهت راه اندازی و انجام آزمونها و نیز مشکل تامین قطعات یدکی از موانع گسترش آزمونهای موتوری سوخت هستند. در مقاله حاضر به بررسی و معرفی آزمونهای موتوری رایج در ارزیابی کیفی سوخت های مصرفی در خودروهای بنزینی و دیزلی در ایران و جهان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuel Engine Tests and Their Role in Quality Evaluation of Fuel of Gasoline and Diesel Vehicles

نویسنده [English]

  • A. Barkhordarioon
Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Lubricant Research Center,Tehran,Iran
چکیده [English]

Engine tests have an essential role in optimize, Simulate actual operating conditions and evaluation of performance of internal combustion engines fuels. In this tests, Standard and special engines are driven under certain conditions and adjustments in determined time. The Results used for optimizing of motor fuel formulation and improving of engines efficiency, minimize the engine problems (fuel sediments, soot and injectors fouling), promotion of fuel economy and   Reduction of vehicles exhaust emissions. Engine tests are designed and defined based on the standards world or factory methods. High costs to inaugurate and enforcement the tests and difficult to prepare and security of spare parts of engines are barriers to their expansion. This paper has been paid to investigate and introducing of Engine Tests in quality evaluation of fuel of gasoline and diesel vehicles in Iran and other parts of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engine tests
  • Gasoline
  • Diesel Fuel
  • Vehicle
  • Fuel System