دوره و شماره: دوره 7، شماره 39، آذر 1391، صفحه 5-79 
افزایش خوراک و فرآورده‌های پالایشگاه نفت بندرعباس با اجرای تزریق مستقیم میعانات‌گازی به برج اتمسفریک

صفحه 15-22

هاشم نامور؛ غلامحسین رمضانپور؛ عبدالوهاب آرامش؛ امیر محمد نصرآبادی؛ محسن پیرزاده


کارایی راکتور های غشایی در فرآیند های ایزومریزاسیون

صفحه 58-66

محبوبه اجتماعی؛ نازنین چرچی؛ اکرم توکلی؛ علی‌اکبر بابالو؛ بهروز بیاتی