طراحی سیستم عیب یاب فرایند تبدیل هپتان به تولوئن با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

هیئت علمی/ پژوهشگاه صنعت نفت،‌پژوهشکده توسعه فناوریهای پالایش و فرآورش نفت خام

چکیده

طراحی یک سیستم عیب یاب دقیق، نقش بسزایی در افزایش ایمنی و کیفیت محصولات فرآیند دارد. با توجه به اهمیت موضوع، محققان به منظور تشخیص عیب، روش های متعددی را ارائه داده اند. در این مقاله، به طراحی سیستم عیب یاب بر اساس منطق فازی که مبتنی بر دانش فرایند و مستقل از مدل است، پرداخته شده است. در این بررسی، به منظور دستیابی به دقت بالاتر در تشخیص عیوب، مقادیر بهینه پارامترهای توابع تعلق فازی با الگوریتم ژنتیک به دست آمده است. به منظور بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، به عیب یابی فرآیند تبدیل هپتان به تولوئن پرداخته شده است. نتایج ارائه شده نشان می دهد که سیستم عیب یاب طراحی شده، توانایی تشخیص چهار عیب هم زمان را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multiple-Fault Diagnosing System Based on Fuzzy-Genetic Algorithm for the Production of Toluene from n-Heptane

نویسنده [English]

  • Shokoufe Tayyebi
چکیده [English]

The design of accurate fault diagnosing systems aides process safety and also improves product quality. Therefore, in recent years, many researchers have conducted work on this topic and suggested various techniques for fault detection and diagnosis. In this paper, the fuzzy system based on knowledge of the process has been proposed for fault detection and diagnosis. In order to improve the performance of the diagnoser system, the genetic algorithm has been used to optimize membership function parameters of fuzzy diagnosis system. To test the performance of the proposed diagnose system, toluene production plant was used. The simulation results indicate that the proposed algorithm is capable of diagnosing various combinations (from two to four simultaneous faults) of simultaneous faults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault detection and diagnosis
  • Fuzzy logic
  • genetic algorithm
  • Toluene production process