عملکرد چرخه های سردسازی خارجی در فرآیند مایع سازی هیدروژن

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده شیمی و مهندسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

هیدروژن سوختی پاک و تجدیدپذیر است که قابلیت جایگزین شدن با سوخت‌های رایج فسیلی را داراست، اما به دلیل چگالی بسیار پایین، استفاده از آن به عنوان سوخت، مشکلاتی را در زمینه‌ی حمل ونقل و نگه‌داری ایجاد می‌کند. مایع‌سازی هیدرژن بهترین روش در چگال‌تر ساختن این سوخت و کاهش مشکلات ناشی از چگالی پایین آن است. استفاده از سیکل‌های سردساز هلیومی روشی مناسب و جدید برای مایع‌سازی هیدروژن محسوب می‌شود که امکان ارتقاء ظرفیت تولید و کاهش مصرف انرژی را نسبت به واحد‌های فعلی مایع‌سازی هیدروژن ایجاد می‌کند. در این تحقیق، ابتدا توضیح مختصری پیرامون فرآیند مایع‌سازی هیدروژن ارائه می‌شود و در ادامه سیکل‌های مایع‌سازی هیدروژن بر پایه چرخه‌ی سردساز هلیومی مرور می‌گردد و مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance of External Refrigeration Cycles in Hydrogen Liquefaction Process

نویسندگان [English]

  • Ali Saberimoghaddam 1
  • sajad azadegan jahromi 2
  • Mohammad Mahdi Bahri Rasht Abadi 3
1
2 MSc student of chemical engineering, department of chemistry and chemical engineering, maleke ashtar university of technology
3 PhD student of chemical engineering, department of chemistry and chemical engineering, maleke ashtar university of technology
چکیده [English]

Hydrogen gas is a clean and renewable fuel that can be a substitution for conventional fossil fuels, but hydrogen gas has a very low density, which limits the transportation, storage, and usage of it as a fuel. Liquefaction of hydrogen is one of the best methods for densifying hydrogen and reducing the obstacles of its application as a fuel. The use of helium refrigeration cycles in the hydrogen liquefaction process is a suitable and innovative method to improve the production capacity and reduce the energy consumption of current hydrogen liquefaction plants. In this study, a brief discussion about hydrogen liquefaction process is present, hydrogen liquefaction cycles based on helium refrigeration are reviewed, and advantages and disadvantages of them are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydrogen liquefaction
  • helium refrigeration
  • cryogenic
  • Hydrogen