اولویت بندی تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 مدیر مالی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

تحقیق حاضر به اولویت بندی تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت پالایش و پخش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی میپردازد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه بود که بین نخبگان توزیع شد. دادههای جمع آوری شده مربوط به 13 شرکت زیر مجموعه شرکت پالایش و پخش در سال 1393 می باشد.نتایج به دست آمده ازتحقیق بیانگر این است که درشرکت پالایش و پخشو زیر مجموعه های آن ، تکنیک مدیریت هزینه در اولویت است در صورتی که در تحقیق مشابهی که در شرکت نفت انجام شده است، پیشنهاد گردیده است از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده گردد. در مقایسه ای که بین سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت نفت ایران، شرکت گاز و شرکت پالایش و پخش به عمل آمده است، به ترتیب تکنیکهای مدیریت هزینه، ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت هزینه بیشترین امتیاز را در این تحقیق به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritization of management accounting techniques on National Iranian Oil Refining and Distribution Company using the analytic hierarchy process (AHP) method

نویسندگان [English]

  • masoud amir atashani 1
  • Mojtaba Moshdeei 2
  • Ali Asghar Mahmoud Zadeh 2
1 Financial Officer
2 Professor in Islamic Azad University of Shahroud
چکیده [English]

Using the analytical hierarchy process (AHP), this study aims to prioritize management accounting techniques in National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC). The main data gathering method was the questionnaire with a number of predetermined questions distributed among the selected purposive sample of the high-ranked experts working in 13 sub-companies of NIORDC in 2014. The results of this study indicate that among the Management Accounting Techniques, Cost Management Technique is in priority in NIORDC and its subsidiaries. However, a similar study conducted in National Iranian Oil Company (NIOC) concludes that Activity-Based Costing method is dominant. Comparing three out of four mother companies of Iranian Petroleum Ministry i.e. NIOC, National Iranian Gas Company (NIGC) and NIORDC, cost management, economic value added and Activity-Based Costing techniques are highly preferred, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management accounting techniques
  • AHP
  • National Iranian Oil Refining and Distribution Company