بررسی تاثیر متغیرهای عملیاتی بر مقدار محصول ته ماند برج تقطیر اتمسفریک پالایشگاهی به کمک شبیه ساز

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارمند اتاق کنترل ـ شرکت پالایش نفت آبادان

2 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

3 کارشناس پژوهش، شرکت پالایش نفت آبادان

چکیده

در این مطالعه پس از شبیه سازی واحد تقطیر اتمسفریک 75 پالایشگاه نفت آبادان با استفاده از نرم افزاراسپن هایسیس ویرایش 3.2 عمل بهینه سازی به منظور کاهش محصول ته ماند به کمک داده های شبیه ساز و کمک از نرم افزارهای دیزاین اکسپرت و متلب انجام شده و سپس نتایج و متغیرها را آنالیز نموده و نتایج حاصل از بهینه سازی با سه مقدار متفاوت خوراک بر روی مدل مورد نظر به اجرا در آمده و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. تاثیر شش متغیر عملیاتی بر روی درصد محصول ته ماند برج به عنوان تابع هدف مورد بررسی قرار گرفته که این پارامترها با تجزیه و تحلیل سطح پاسخ با توجه به اصول طراحی مرکب مرکزی، با به حداقل رساندن تابع هدف بهینه سازی می شوند و یک مدل ریاضی برای ارتباط از درصد محصول ته ماند و پارامترهای عامل در بهینه سازی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of operational parameters effect on amount of residue product of the refinery atmospheric distillation column using simulator

نویسنده [English]

  • moslem shahamatpour 1
1 board man _ Abadan Oil refinery
چکیده [English]

In this research, after simulating the Abadan refinery׳s atmospheric distillation unit 75 by using Aspen Hysys 3.2 software, optimization is done using simulator data and Design Expert & Matlab softwares for decreasing the residue product, then results and parameters are analyzed and results which obtained from optimization will be ran in model with three different amount of feed rate. The effects of six operating parameters on the percentage of residue production were investigated. These parameters were further optimized by response surface analysis according to the principles of central composite design (CCD), with the minimization of residue percent as the objective. and a mathematical model for the correlation of percentage of residue production and operating parameters was established in the optimization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Distillation column
  • crude distillation
  • operating parameters
  • Design of experiment