شبیه سازی برج تقطیر دیوار میانی جهت جداسازی دی-متیل-اتر از مخلوط آب و متانول

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مهند سی فناوری های نوین قوچان

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

چکیده

یکی از روش‌های صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه‌ها در برج های تقطیر سه و یا چندجزئی، استفاده از برج های دیواره میانی است. برای جداسازی دی متیل اتر از آب و متانول از دو برج تقطیر استفاده می شود، که به منظور کاهش مصرف انرژی می‌توان بجای آنها از یک برج تقطیر دیوار میانی استفاده کرد. در این مقاله ساختار دیوارمیانی برای جداسازی دی متیل اتر از آب و اتانول شبیه سازی شد و با دو برج تقطیر معمولی مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن بود که ساختار برج دیوار میانی در میزان خلوص محصول جانبی متانول تاثیر مثبتی را به همراه دارد. در این ساختار کاهش بار حرارتی برای چگالنده ها حدود %24 و برای ریبویلرها حدود %7 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of divided wall column for separating dimethyl ether from water-methanol mixture

نویسندگان [English]

  • kianoosh shoja 1
  • misagh keramati 2
  • Hossein Beiki 3
1 MSc.student of Chemical Eng, Quchan University of advanced Technology
2 MSc.student of Chemical Eng, quchan university of advanced technologies engineering
3 Faculty member, Quchan University of advanced Technology
چکیده [English]

Use of dividded wall column was one of the methods to save energy consumption and costs in multicomponents distillations. For separation of dimethyl ether from methanol and water, two distillation column were used. To reduce the energy consumption, dividded wall column can be used instead of two distillation columns. In this paper, a divided wall column was simulated and compared with a conventional distillation tower for an industrial case. The results showed that the divided wall column structure has a beneficial outcome in the product’s purity (methanol). In divided wall column structure, the heat load of the condenser and reboiler was reduced to about 24% and 7%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divided wall columns
  • Dimethyl ether
  • Heat load
  • By- product