چالش های تولید و استفاده بیودیزل به عنوان جایگزینی برای سوخت های فسیلی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 پژوهنده ارشد

2 مسئول پروژه

چکیده

امروزه ملاحظات زیست محیطی و افزایش مصرف سوخت های فسیلی، ضرورت استفاده از سوخت های تجدیدپذیر را ایجاب می نماید. در بین سوخت های زیستی، بیودیزل مورد توجه بیشتری قرار گرفته است چرا که دارای مزایای تولید دی اکسید کربن کمتر به میزان ۷۸ % نسبت به سوخت‌های فسیلی مرسوم،‌ عدم ایجاد آلودگی گوگرد و سولفات و کاهش میزان مونواکسید و ذرات دوده در هنگام سوختن است.اگرچه بیودیزل حاوی هیچ محصول نفتی نیست اما با پترودیزل کاملاً سازگار بوده و می تواند با هر نسبتی با آن مخلوط گردد تا یک مخلوط پایدار بیوسوختی تشکیل دهد. این سازگاری باعث شده که بیودیزل به عنوان یکی از خوش آتیه ترین جایگزین های سوخت اتومبیل مطرح شود. اما در کنار مزایای این چنینی چالش هایی نیز در استفاده از بیودیزل به عنوان یک سوخت جایگزین وجود دارد.در این مقاله این چالش ها و گلوگاه جمع آوری و مورد برررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of production and use of biodiesel as an alternative to fossil fuels

چکیده [English]

Limitations of fossil fuel source and increased environmental concerns have drawn attentions to the necessity of alternative energy sources, especially biofuels such as biodiesel. Biodiesel is more considerable among other biofuels. Similarities between characteristics of biodiesel and petrodiesel make biodiesel one of the most promising alternatives for diesel fuels.Advantages of biodiesel compared with petrodiesel biodiesel contain at least 78% lower CO2, no Sulfur.Thus, application of biodiesel in a diesel engine drastically reduces unburnt hydrocarbons, carbon monoxide and particulate matters. However, usage of biodiesel as an alternative fuel has some challenges. In this article, these challenges and bottlenecks were gathered and investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiesel
  • Biofuel
  • challenge