تخمین هوای اضافی سوخت( گازی )جایگزین با هدف تولید دمای متناسب با سوخت مایع در کوره های دوار

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مهندس

2 مدرس دانشگاه

3 رییس دانشگاه فنی و مهندسی علی آباد کتول

چکیده

امروزه تغییر سوخت مصرفی کوره های دوار از سوخت های مایع به سوخت گازطبیعی مدیریت انرژی و بهینه سازی این نوع کوره ها و مشعل های آن یکی از چالشهای اساسی صنعت است.در بررسی های صورت گرفته در صنایعی که با کورههای دوار همراه بوده و منبع حرارتی آن از سوخت مایع به سوخت گازی تبدیل شده و یا بصورت دوگانه سوز هستند، بدلیل عدم کنترل صحیح دمای کوره دچار مشکل می باشند.این مشکل در کیفیت محصولات ، میزان مصرف انرژی، هزینه مصرفی مواد اولیه، هزینه تعمیر و نگهداری و... تاثیر نامطلوب می گذارد.با استفاده از روش محاسبه هوای اضافی سوخت جایگزین و برنامه رایانه ای ارایه شده در این تحقیق، می توان محدوده میزان هوای اضافی مورد نیاز احتراق را پیشبینی کرد.تخمین و تعیین این محدوده می تواند در کنترل صحیح دمای کوره های دوار مورد بهره برداری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The estimated excess air to produce alternative fuel gas is proportional to the temperature of liquid fuel in a rotary kiln

چکیده [English]

Today, the rotary kiln fuel consumption of liquid fuels to natural gas fuel for energy management and optimization of this type of ovens and burners are one of the major challenges for the industry.In surveys conducted in industries that are associated with a rotary furnace and heat source of liquid fuel to gas fuel Or in the oven, the oven temperature problems are due to lack of proper control.The problem of product quality, energy consumption, raw materials costs, maintenance costs and adverse impact on their life.Fuel and air are calculated using a computer program developed in this study can be used to predict the amount of air required for combustion.Estimate and determine the range of the rotary kiln temperature can be properly exploited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burner ،Alternative fuel،Excess Air
  • Adiabatic flame temperature،Rotary kiln