کنترل سطح مخازن با اعمال کنترل‌کننده‌ی‌ پیش‌بین مبتنی بر مدل مقاوم مبتنی بر بهینه سازی ناهمزمان

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

کارشناس برق و ابزاردقیق

چکیده

در این پژوهش، کاربردی از کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل مقاوم بعنوان یکی از روش‌های پیشرفته در سیستمهای کنترل عملیات مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بررسی می‌شود. بطوریکه کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل تنها روش کنترلی مدرنی است که کاربردی اساسی را در مسائل کنترل صنعتی ایجاد کرده‌است و موفقیت اصلی‌اش بعلت قابلیت بی‌نظیرش برای بکاربردن ساده و مؤثر قیود سخت روی متغیرهای حالت و کنترل است، اما کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل دارای چالشی اساسی است، بطوریکه نامعینیهای مدل را نمی‌تواند بررسی کند. بنابراین بهترین راه‌حل استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل مقاوم است. محاسبات ناهمزمان با دنباله‌های مجموعه ثابت چندوجهی قوانین کنترل فیدبک حالت با کمینه‌سازی هزینه عملکرد به‌ روش بهینه‌سازی نامساوی‌های-ماتریسی‌خطی را بدست می‌آورند. سیستم انتخاب شده غیرخطی، چندمتغیره، دارای قید در ورودی و خروجی و همچنین نامعینی است که با اعمال روش کنترلی پیشنهادی از طریق شبیه‌سازی با نرم‌افزار متلب پایدار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tanks level control with applying robust model predictive controller based on off-line optimization

نویسنده [English]

  • Alireza Adhami
Instrument and Electrical expert
چکیده [English]

In this research, practical example of robust model predictive control as one of advanced techniques in operation control systems related to oil, gas and petrochemical industries considers. As model predictive control is only modern control technique as essential application has caused in industrial control problems and its main achievement is unique ability reason for applying simple and effective hard constraints on control and state variables, but model predictive control has fundamental challenge as could not consider model uncertainties. Therefore best solution is using of robust model predictive control technique. Off-line calculating is obtained with sequences of polyhedral invariant set of state feedback control via performance cost minimization based on linear matrix inequalities optimization. Selected system is nonlinear, multivariable, with input and output constrained, also has uncertainty as with applying suggested control technique via simulation with Matlab software become stable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robust Model Predictive Control
  • Uncertainty
  • Off-line
  • Polyhedral
  • Linear Matrix Inequality (LMI)