بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی و سرعت نشست کک در کوره های شکست حرارتی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 پژوهنده ارشد

2 پژوهشگاه صنعت نفت

3 پژوهنده

4 استاد

چکیده

شکست حرارتی هیدروکربنها از فرایندهای مهم صنعتی می باشد که حاصل این فرایند تشکیل الفین ها بویژه اتیلن و پروپیلن بعنوان محصولات مطلوب می باشد. محصول نامطلوب این فرایند کک می باشد. از اثرات سو تشکیل کک می توان به کاهش انتقال حرارت، افزایش افت فشار در راکتور، افزایش سوخت مصرفی، کاهش عمر راکتور و... اشاره کرد. در نتیجه علاوه بر انتخاب آلیاژ مناسب ، خوراک مناسب و استفاده از بازدارنده ها ، همچنین کنترل شرایط فرایندی میتواند تشکیل کک را کاهش دهد. در این مقاله با استفاده از نفتای سبک و سنگین به عنوان عمومی ترین خوراک ورودی به راکتورها و نرمال هپتان (برش نفتی مشابه نفتا به عنوان شاخصی از خوراک بدون گوگرد)، آلیاژهای HP mod ,SS316, SS304 وHP mic و همچنین با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM/EDAX)) به بررسی تغییرات ساختاری و چگونگی تشکیل کک پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of affecting Factors on morphology and coke reduction rate in thermal cracking reactors

نویسنده [English]

  • Yousefali Ghorbani 2
1
2 پژوهنده ارشد
3
4
چکیده [English]

Thermal cracking of hydrocarbons is one of the most important industrial processes which results are Olefin products including Ethylene and Propylene as desirable products. The undesirable process is Coke formation which causes several problems in thermal cracking reactors such as: heat transfer reduction, increase the pressure drop in the reactor, fuel consumption increase, shortening the life of the reactor, and so on. Consequently, we can decrease such undesirable affects with choosing proper alloy on reactors construction and also using right feed or some inhibitors. In this article we investigated reduction of coke formation and Structural changes by using Light and heavy Naphtha as common feedstock entering the reactor and Heptane as a feedstock without sulfur, Nickel alloys like HP mod, HP mic, SS316 and SS304 and also using Scanning Electron Microscope (SEM/EDAX analysis) as an analysis way to view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steam Cracking
  • Coke Deposition
  • Light and heavy Naphtha
  • Nickel alloys
  • SEM/EDAX