شبیه سازی فرآیند جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه علوم و فنون مازندران

2 عضو هیات علمی

چکیده

روش های متعددی جهت جداسازی دی اکسید کربن از خروجی کارخانه های مختلف ارائه شده ، لیکن این روشها نمی توانند برای پایین آوردن میزان دی اکسید کربن موجود استفاده شوند. برای نیل بدین منظور جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا، به کار گرفته می شود. در این تحقیق، شبیه سازی فرآیند توسط نرم افزار صورت گرفته و پارامترهای مختلف موثر بر میزان بازیابی دی اکسید کربن و مصرف انرژی، برای دستیابی به بالاترین میزان بازیابی دی اکسید کربن و کمترین مصرف انرژی بررسی می شوند. بررسی ها نشان می دهد عواملی چون نوع و میزان حلال مصرفی و شدت جریان حلال در کاهش مصرف انرژی در فرآیند جداسازی مستقیم دی اکسید کربن از هوا مؤثر می باشند. متوسط میزان بازیابی با شرایط در نظر گرفته شده حدود 89 درصد و متوسط انرژی مصرفی نیز حدود 8 گیگاژول به ازای هر تن دی اکسید کربن بازیافتی محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Direct Air Capture of carbon dioxide

نویسنده [English]

  • Hasan Tavoosi 1
1
2
چکیده [English]

Several methods have been presented for CO2 capture from the flare of the factories, but these methods are not able to lower the existing atmospheric CO2. Direct air capture of CO2 has to be used for this purpose. In the current research, this process is simulated with the aid of software and the influence of different parameters such as the type and flow of the solvent, the number of the trays of the absorption and desorption towers on the energy consumption and CO2 recovery are studied. The results show that the average CO2 recovery is about 89% and the average energy consumption would be about 8 GJ for each ton of recovered CO2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CO2
  • Direct Air Capture
  • Simulation
  • Absorption