مطالعه و مروری بر تشکیل و روشهای حذف رسوبات معدنی در فرآیند بازیافت نفت

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 پژوهشگاه صنعت نفت تهران ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیشرفته دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

4 پژوهشگاه صنعت نفت تهران، ایران

چکیده

امروزه با توجه به افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش بهره برداری طبیعی نفت، بکارگیری روش های بازیافت نفت، پیشرفت چشمگیری داشته است. این در حالی است که این روش معمولاً با پدیده تشکیل رسوبات معدنی در سازند تولید هیدروکربن و تاسیسات میادین نفتی همراه است. به همین دلیل در این مطالعه روند شکل گیری رسوبات معدنی در طول عملیات بازیابی نفت مورد بررسی قرار گرفته شده است. براساس نتایج این پژوهش در صورت تزریق آب، گاز و مواد شیمیایی به مخازن، تشکیل رسوبات معدنی با وجود شرایط دمایی و فشاری خاص در تأسیسات سطحی و زیر سطحی میادین نفتی دور از انتظار نیست. همچنین در این مطالعه روشهای حذف رسوبات معدنی به کمک روش‌های شیمیایی، مکانیکی و ترکیبی (شیمیایی و مکانیکی ) با توجه به موقعیت مکانی رسوب و خواص فیزیکی آن، به منظور رفع اثرات رسوبات معدنی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and review of formation and removal of scale in oil recovery process

چکیده [English]

Today, due to increasing of economic efficiency and decreasing of natural depletion of crude oil, methods of enhanced oil recovery are widely used to create sustainable mobility in oil flows. One of the main problem arises during this process, is the scale formation in the reservoir hydrocarbon production and installations. For this reason in this study the formation of scale during oil recovery operations was reviewed. The results of this study showed that the injection of water, gas and chemical oil recovery can cause the minerals (scale) deposit on the surface and subsurface facilities under specific conditions of temperature and pressure. The methods for the removal of scale deposits were also studied in this work. The results confirmed that chemical, mechanical and combinatorial (mechanical and chemical) methods were effective to remove the deposited scale. The process efficiency was depended on the location and physical properties of the formed scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scale deposition
  • Oil recovery
  • Scale removal