ارزیابی کمی و کیفی ریسک های خطوط لوله انتقال نفت ایران (مطالعه موردی ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران )

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 مهندس ناظر ساختمان، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

2 عضو هییءت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هر ساله حوادث ناگوار بسیاری در خطوط لوله انتقال نفت مشاهده شده است. به منظور جلوگیری از خسارت های مالی، جانی و زیست محیطی فراوان می توان با استفاده از رویکرد های احتمالی از قبیل رتبه بندی ریسک، ترکیب احتمال های یک رویداد با پیامد نتایج آن و تلاش برای پاسخ گویی به ریسک های شناسایی شده از بروز این حوادث جلوگیری به عمل آورد. در این مطالعه که در منطقه مارون اصفهان که به عنوان دومین مسیر صعب العبور در جهانمی باشد، ریسک های ایجاد اختلاف فشار و پارگی خط در نقطه پوسیدگی در اثر بستن ولو، عدم توانایی تهیه قطعات به علت تحریم، پارگی و شکست خط لوله در اثر فرسودگی، پارگی خط یا ترک خوردن مخزن در اثر رانش زمین، آب بردگی و پارگی خط در مسیر عبور رودخانه به عنوان پنج ریسک با اولویت بالا از پنجاه عدد ریسک شناسایی شده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative and quantitative assessment of the risks of oil pipelines (National Iranian Oil Engineering and Construction)

نویسنده [English]

  • ali izadi 1
چکیده [English]

Every year, many adverse events have been observed in oil pipelines. In order to avoid financial losses, physical and environmental abundant You can use the contingency approach Such as risk rating, the combination of the probability of an event with the outcome of the results and trying to respond to the identified risks of such incidents avoided. In the study, in the area which Maroon of the second route is impassable in the world, Risks creating pressure and corrosion perforation line at the point of closure valve, the inability to obtain components due to sanctions, and the failure of a pipeline rupture caused by wear, rupture or crack the reservoir as a result of landslides, water and tear the slavery of the path of the river as five high-priority risks of fifty risk is detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pipeline risk assessment
  • Risk Management
  • matrix PI