بررسی جایگاه انرژی دریای مازندران و خطوط لوله انتقال آن بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استادیار رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

چکیده

حوزه دریای خزر به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و نیز منابع عظیم انرژی خصوصاً نفت و گاز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در سال‌های اخیر رقابت بر سر منابع انرژی این حوزه بین ‌بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایش یافته که این امر علاوه بر بروز تنش و رویارویی بین بازیگران، بی‌ثباتی و ناامنی را در منطقه تشدید کرده است. علاوه بر این چگونگی و نحوه انتقال انرژی حوزه خزر و ارائه طرح‌ها و مسیرهای پیشنهادی برای انتقال انرژی از سوی کشورهای مختلف بر این ناامنی و بی‌ثباتی افزوده است. این در حالی است که خطوط لوله به‌عنوان یک سازمان دهنده جهت ترویج همکاری های منطقه ای و پیوند دهنده اقتصادی درمیان کشورهاست، که از نظر منافع ملی می تواند دستاوردهای مختلفی برای هریک از کشورهای مشارکت کننده در پروژه دربر داشته باشد و علاوه بر فواید اقتصادی و توسعه ظرفیت های ملی، می تواند به ایجاد صلح و ثبات و افزایش ضریب امنیت ملی کشورهای درگیر در پروژه منجر شده و باعث توسعه همکاری بین آن‌ها گردد. با توجه به قرار گرفتن ایران در کانون هارتلند انرژی جهان و حلقه واسطه بودن بین دریای مازندران و خلیج فارس، مشارکت ایران در ترانزیت و تامین امنیت جهانی انرژی علاوه بر فواید اقتصادی باعث وابسته شدن اقتصاد بین الملل به ایران شده و این امر می تواند موجب بهبود امنیت ملی ایران شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the position of the energy of Caspian sea ( Mazandaran sea ) and its transport pipelines on Iranian national security.

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • Abouzar Nazarian 2
1 Assistant Professor of Intemational Relations, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 MA Student in Middel Eastern Studies Allameh Tabatabae’i university, Tehran
چکیده [English]

The Caspian Sea areas due to the geopolitical situation and  also huge energy resources, especially oil and gas is crucial. In recent years, competition over energy resources in this area has  increased between the regional actors and trans -regional that this matter In addition to emerging tension and confrontation between actors, it have exacerbated instability and insecurity on the area . In addition to this how to transport Caspian Basin energy , proposals and the proposed routes  is added on the insecurity and instability for energy transformation from different countries . While pipelines as a catalyst is for promoting cooperation of regional and economic ties between the countries  , that in terms of national interests it can includes different gains for each of the countries participating in the project and In addition to economic benefits and development of national capacities, it can lead to  creating by a factor of peace and stability and increased national security of countries involved on the project and  the development of cooperation between them. Due to being Iran in the center of the world's energy heartland and being intermediate ring between the Caspian Sea and the Persian Gulf, Participation of Iran in the global energy transit and security in addition to the economic benefits it is caused  by dependent on the international economy to Iran and this can be improved Iran's national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Caspian Sea( Mazandaran Sea)
  • energy
  • National Security