شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت سیستم های اطلاعاتی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با رویکرد برنامه ریزی راهبردی

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - مدیریت سامانه هوشمند سوخت - رئیس اداره خدمات فنی

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

3 تحلیلگر سیستم های کامپیوتری/ مدیریت منابع انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

چکیده

پیشینه مرتبط با عنوان پژوهش به روش کدگذاری به کمک نرم افزار اطلس مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. در این تحقیق از طریق مصاحبه با کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات، عوامل کلیدی شناسایی شده بازنگری شده و توسط پرسشنامه، نظرات کارشناسان شرکت در مورد ابعاد با دو رویکرد: میزان اهمیت ابعاد و تعیین نوع ابعاد از نقطه نظر فرصت، تهدید، قوت و ضعف مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داده است که 6 مضمون: عوامل سازمانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه بزرگترین نقش در کسب موفقیت سیستم های اطلاعاتی شرکت را دارد و به ترتیب اولویت: امنیت شبکه و سیستم ها؛ یکپارچه سازی پایگاه های داده؛ مدیر و نیروی انسانی توانمند؛ محوریت شایسته سالاری؛ هم راستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با کسب و کار؛ رابطه بین رهبر و کارکنان؛ و پذیرش سیستم ها توسط مدیریت ارشد از مؤثرترین عوامل در نتیجه این پژوهش می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical success factors identification and prioritization of information systems in National Iranian Oil Products Distribution Company: A strategic planning approach

نویسندگان [English]

  • Hamid Farhoodi 1
  • Behnam Abdi 2
  • Vahid Aghamohammadi 3
1 National Iranian Oil Products Distribution Co. (NIOPDC) - Fuel Smart System Management - Head of Technical services Office
2 Tarbiat Modarres University Professor Assistant
3 Computer Systems Analyst - Human Resource Management, NIOPRDC
چکیده [English]

The literature background related to this research was processed under codification method via content analysis, with Atlas software assistance. Through interviews among information technology specialists, the key dimensions recognized were reviewed and evaluated by questionnaires with: the importance value of so-called dimensions role in information systems’ success and, dimension type determination among opportunity, threat, strength and weakness point strategic choices approaches. The findings have shown that 6 critical success factors themes: organizational, political, social, economic, cultural and technological ones play vital roles in company’s information systems success among which, Network security and systems; databases integration; empowered manager and human resource; human resource promotion based on competency; IT strategies alignment with business; relation between leader and personnel; and IS admittance by senior management; respectively, are the most effective success factors as the result of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "critical success factors"
  • "information systems"
  • "strategic planning"
  • "National Iranian Oil Products Distribution Company"