بررسی شرایط عملیاتی و فرآیندی در واحد شیرین سازی گاز با حلال MDEA به کمک نرم افزار اسپن پلاس

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران - دانشکده فنی و مهندسی

2 دانشگاه مازندران - دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

جریان گاز ترش طبیعی حاوی مرکاپتان ها و بطور خاص دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن می باشد که به منظور جداسازی این ترکیبات، وارد پالایشگاه می شود. از جمله فرآیندهای جداسازی گازهای اسیدی دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن، فرآیندهای شیرین سازی گاز با استفاده از حلالهای شیمیایی می باشد که بهترین نوع آن MDEA است. امتیاز اصلی این حلال نسبت به آمین های دیگر، جذب انتخابی سولفید هیدروژن در حضور دی اکسید کربن می باشد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار اسپن پلاس تغییرات شرایط عملیاتی و فرآیندی در واحدهای شیرین سازی گاز بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که خطای شبیه سازی کمتر از 5 درصد می باشد. همچنین، با افزایش مقدار توان ریبویلر برج و افزایش دمای جریان ورودی به برج، میزان جریان خروجی از بالای برج افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of operating and process conditions in gas sweetening unit with MDEA solvent with Aspen Plus software

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Sharifi 1
  • Elham Omidbakhsh Amiri 2
چکیده [English]

Sour gas contains mercaptan and in particular carbon dioxide and hydrogen sulfide. For separation acid gases such as carbon dioxide and hydrogen sulfide, gas sweetening processes using chemical solvents, which is the best type of MDEA, is used. The main point of the amine solvent is the selective absorption of hydrogen sulfide in the presence of carbon dioxide. In this paper, the effect of operating and process conditions was considered using Aspen Plus software in gas sweetening. Simulation results show that the error is less than 5%. Also, by increasing the amount of power of reboiler and inlet temperature, the output flow increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Simulation
  • gas sweetening
  • Aspen Plus
  • Amin
  • CO2 H2S