بررسی تجربی تأثیر گرافن و نانو ذرات خاک رس بر استحکام ضربه‌ای نانوکامپوزیت بر پایه پلی‌پروپیلن/ نانو صفحات گرافن/ نانورس

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده مکانیک/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 رئیس آموزش / پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این تحقیق اثر افزودن هم‌زمان گرافن و نانوخاک‌رس و تغییرات درصد وزنی آن‌ها بر روی استحکام ضربه‌ای پلی‌پروپیلن بررسی شد. همچنین از سازگارکننده" پلی‌پروپیلن پیوند داده شده با انیدرید مالئیک"(PP-g-MA) استفاده شد. ساخت نانوکامپوزیت‌ها، بر اساس روش اختلاط مذاب انجام گرفت. تمامی ترکیب‌ها و حالت‌های خالص مواد در یک اکسترودر دوپیچه همسوگرد مخلوط شدند و سپس به کمک دستگاه قالب‌ریزی تزریقی به صورت نمونه‌های استاندارد آزمون ضربه درآمدند. استحکام ضربه‌ آیزود فاق‌دار تمام نمونه‌ها به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. ریخت‌شناسی ترکیب‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. ریزنگارها نشان دادند که پراکندگی ذرات در درصدهای پایین‌تر بهتراست. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که استحکام ضربه تمامی نانوکامپوزیت‌های سه‌تایی و چهارتایی نسبت به پلی‌پروپیلن خالص کاهش می‌یابد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effects of graphene and nano clay on the impact strenght of nanocomposite based on polypropylene/ graphene nanosheets/ nano clay

نویسنده [English]

  • Ismaeil Ghasemi 2
چکیده [English]

In this thesis the effect of adding parallel nano clay and graphene and their weight percent changes on the impact strength of polypropylene is investigated. Also compatibilizer " maleic anhydride-grafted- polypropylene " (PP-g-MA) was used. Making nanocomposites was performed according to the melt mixing method. All combinations and pure states materials were mixed together in a co-rotating twin-screw extruder and then injection molded into standard impact test samples. Izod impact Resistance of notched specimens was studied experimentally. Morphology of the blendes was performed by scanning electron microscopy (SEM). Micrographes showed that the dispersion of particles in the lower percentages are better. The experimental results showed that impact strength of all triple and Quad nanocomposites compared to pure PP is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impact Strenght
  • Polypropylene
  • Graphene
  • Nano clay
  • Experimental Investigation