تأثیر گرافن و نانوذرات خاک رس و سازگارکننده PP-g-MA بر خواص کششی پلی پروپیلن

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده مکانیک/ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 استاد/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در این تحقیق اثر افزودن هم‌زمان گرافن و نانوخاک‌رس و تغییرات درصد وزنی آن‌ها بر روی خواص کششی پلی‌پروپیلن بررسی شد. همچنین از سازگارکننده استفاده شد. ساخت نانوکامپوزیت‌ها، بر اساس روش اختلاط مذاب انجام گرفت. تمامی ترکیب‌ها و حالت‌های خالص مواد در یک اکسترودر دوپیچه همسوگرد مخلوط شدند و سپس به کمک دستگاه قالب‌ریزی تزریقی به صورت نمونه‌های آزمون کشش استاندارد درآمدند. خواص کششی نمونه‌ها به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که تغییر چشمگیری در استحکام کششی نانوکامپوزیت‌ها نسبت به پلی‌پروپیلن خالص حاصل نمی‌شود. همچنین مدول نانوکامپوزیت‌های چهارتایی نسبت به پلی‌پروپیلن خالص تا 21% افزایش می‌یابد. ازدیاد طول در نقطه شکست نانوکامپوزیت‌های چهارتایی با افزودن نانوذرات در ابتدا افزایش قابل ملاحظه‌ای در حدود 142% می‌یابد اما با افزایش درصد نانوذرات این روند شروع به کاهش می‌کند. در 5 درصد وزنی نانوذرات، استحکام کششی و ازدیاد طول در نقطه شکست از پلی‌پروپیلن خالص هم کمتر ‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of graphene and nano clay and compatibilizer PP-g-MA on the tensile properties of polypropylene

نویسنده [English]

  • Ismaeil Ghasemi 2
چکیده [English]

In this study the effect of adding graphene and nanoclay and their weight percent changes on the tensile properties of polypropylene is investigated. Also compatibilizer was used. Making nanocomposites was performed according to the melt mixing method. All combinations and pure states materials were mixed in a co-rotating twin-screw extruder and then injection molded into standard tensile test samples. The tensile properties of samples was studied experimentally. The experimental results showed that doesn't occur the significant change in tensile strength of nanocomposites compared to pure PP. Also modulus of the quad nanocomposites compared to pure PP up to 21% increases. Elongation at break of the quad nanocomposites with the addition of nanoparticles remarkably increases about 142% at first, however, with increase in the percentage of nanoparticles, this trend begines to decline. In 5% wt. of the particles, tensile strength and elongation at break was less than of pure PP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tensile properties
  • Polypropylene
  • Graphene
  • Nano clay