بررسی شرایط عملیاتی فرآیند کاهش گرانروی (ویسبریکینگ) قیردر سیستم نیمه پیوسته

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت

2 پژوهنده ارشد

چکیده

افزایش میزان استفاده از نفت‌خام و محصولات آن منجر به کاهش منابع نفتی باکیفیت شده است. علاوه بر این پالایش نفت خام باعث تولید ته‌مانده پالایشی سنگینی شده که در صورت عدم ارتقاء، تنها کاربرد سوختی دارد. به همین جهت فرآیند-های مختلفی برای استفاده مجدد و مناسب از این باقی‌مانده‌های سنگین نفتی مانند قیر ابداع شده است. یکی از این فرآیندها، روش ارتقا قیر بوسیله کاهش گرانروی (ویسبریکینگ) می‌باشد. این روش به دو صورت سوکری و کویلی انجام می-شود. در این کار اثر افزایش فشار بر میزان بازده کک تولیدی با یک فرضیه جدید ارائه شده است. افزایش فشار با جلوگیری از خروج محصولات گازی سبک و انتقال هیدروژن بین سایر اجزا، سبب کاهش نسبت کربن به هیدروژن و کاهش کک تولیدی می‌شود. همچنین تاثیر زمان بر میزان تولید محصولات و تغییرات ویسکوزیته و ارتباط بین دما و زمان در دماهایی پایین‌تر از دماهای فرآیند کاهش گرانروی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Process Operating Conditions of Bitumen Visbreaking in Semi-Batch System

نویسنده [English]

  • Saeed Soltanali 2
1
2 Senior Researcher
چکیده [English]

Increased consumption of crude oil and its derivatives has resulted in reduction of high quality petroleum sources. In addition, refining crude oil gives heavy cuts, which can only be used as fuel if not upgraded. Therefore, different processes have been developed for appropriate applications of such heavy residues as tar. One of the processes for upgrading tar is reduction of viscosity (visbreaking). This is performed by soaker and coil methods. In this work, the effect of increased pressure on coke yield by a new hypothesis has been introduced. Increasing pressure reduces carbon to hydrogen ratio and coke formation by preventing the release of light gaseous products and hydrogen transfer between the other components. Furthermore, the effect of time on the amount of production and viscosity variations as well as the relation between temperature and time at temperatures below viscosity conversion process temperature has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visbreaking
  • Thermal cracking
  • Bitumen
  • Viscosity
  • Operation Conditions