تولید هیدروژن با استفاده از فناوری نوین راکتور‌های غشایی خورشیدی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

سوخت‌های فسیلی منابع انرژی رو به زوالی هستند که جامعه رو به توسعه انسانی را در آینده‌ دچار کمبود سوخت می‌سازد. لذا در سالهای اخیر، از جمله انرژی‌های مطرح، انرژی الکتریکی تولید شده به وسیله سامانه پیل‌های سوختی است، که به دلیل بازدهی بالا و عدم آلایندگی محیط زیست در حال حاضر راه حل مناسبی جهت عبور از تنگنای انرژی و آلودگی محیط زیست می‌تواند به شمار رود. این در حالی‌است که تلاش‌ها برای تولید هیدروژن از منابع تجدیدپذیر در سطحی وسیع‌تر، صورت می-گیرند. در این میان در دهه اخیر، فناوری نوین راکتور غشایی خورشیدی به عنوان یکی از راهکارهای موثر تولید هیدروژن طرح شده است. لذا هدف مقاله حاضر، ابتدا بررسی اجمالی و مطالعه انواع روش‌های تولید هیدروژن و بیان مزایا و معایب هر یک از روش‌ها بوده و سپس معرفی فناوری نوین راکتور غشایی خورشیدی و پتانسیل‌های این فناوری در تولید هیدروژن خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hydrogen production using new solar membrane reactor technology

نویسندگان [English]

  • kamran ghasemzadeh 1
  • kamran ghasemzadeh 2
چکیده [English]

Fossil fuels are nonrenewable energy resources, which developing society will be confronted with lake of fuel in the future. Hence, in recent years, among the usable energies, electrical energy produced by the fuel cell can be considered as a promising option owing to its high efficiency and low environmental emissions as well as the use of hydrogen as a clean fuel. However, the world efforts to produce hydrogen from renewable sources is widely carried out. Whereby, in last decades, the novel solar membrane reactor (MR) technology as one of the effective ways to produce hydrogen from renewable sources has been proposed. Therefore, the main purpose of this study is the overview of hydrogen production methods and investigation of their benefits and drawbacks. Moreover, after introducing the new solar MR technology, the potentials of this technology for hydrogen production will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrogen production
  • solar membrane reactors
  • Renewable Energy