افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه شازند جهت افزایش کمی و کیفی محصول ایزومریت

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/دانشگاه آزاد واحد اراک

2 کارمند ارشد واحد نفت سفید/پالایشگاه امام خمینی شازند

3 عضو هیات علمی/ دانشگاه اراک

4 کارشناس ارشد اداره مهندسی پالایش/پالایشگاه امام خمینی شازند

5 کارشناس اداره مهندسی پالایش/ پالایشگاه امام خمینی شازند

چکیده

در این پژوهش چند خوراک پیشنهاد شد که آزمایشات مختلفی بر روی این خوراکها انجام شد و در هر آزمایش آنالیز محصول تولیدی به دست آمد. پس از بررسی نتایج آزمایشگاهی استفاده از جریان های نفتای سبک واحد های مختلف پالایشگاه شازند با در نظر گرفتن محدودیت های افزایش ظرفیت از قبیل میزان سموم مجاز برای خوراک ورودی ، ظرفیت پمپ خوراک و همچنین سرعت فضایی مایع درون راکتور ،بهترین جریان نفتا جهت افزایش ظرفیت واحد ایزومریزاسیون نفتای تولیدی واحد آیزوماکس شناخته شد. کاهش سموم کاتالیست در واحد آیزوماکس یکسری تغییرات عملیاتی نیز اعمال شد و مخلوط این نفتا با خوراک تامینی از واحد NHT2 به نسبت 1 به5، ظرفیت خوراک واحد ایزومریزاسیون را تا 25 درصد بیشتر از حالت فعلی بالا برد که افزایش تولید آیزومریت، باعث سودآوری بالا در پالایشگاه اراک گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Capacity Enhancement of Shazand Refinery Isomerization Unit for Increasing Quality and Quantity of Iomerate Production

نویسندگان [English]

  • Mehdi moghadasi 2
  • Seyed ali Aleyasin 4
  • Hamid Reza Erfani Rad 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

In this study, after examining lab results of light naphtha streams of various units of Shazand refinery, the best naphtha stream to increasing capacity of Isomerization unit, Naphtha produced by Isomax unit was identified, of course, a series of operational changes to reduce the catalyst poisons was applied in the Isomax unit.
Mixture of naphtha with feed supplied from NHT2 (ratio of 1: 5) increased feed capacity of Isomerization unit up to 25 percent more than the current. Increasing Isomerate production generated a net profit for the company.
In Addition to the allowed amount of pesticides for input feed, the reactor feed pump capacity and Space velocity of the liquid inside the reactor as limiting the capacity isomerization unit, have been checked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isomerization
  • Isomerate
  • light naphtha
  • Optimization
  • Isomax