تاثیر ابزارهای پیشبرد فروش در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI(مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران )

نوع مقاله : کاربردی

نویسنده

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران / اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

چکیده

یکی از مسایل عمده ای که در زمینه تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود، موضوع آثار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات می باشد. تأمین منابع مالی خارجی و بکارگیری روش های متنوع آن یکی از ابزار و پیش نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعه ای آنها است. بین روش های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تأثیرگذارترین روش ها به ویژه از منظر کشورهای میزبان است. در این میان، در کشورهای میزبان و پذیرنده سرمایه های خارجی ابزارهایی وجود دارند که می توانند بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر گذار باشند. آگاهی از چگونگی اثرگذاری این ابزارهای پیشبرد می تواند بر تصمیم گیری اقتصادی کشور در جذب سرمایه های مستقیم خارجی مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of sales promotion tools in attracting direct foreign investment (Case Study on national iranian oil products distribution company)

نویسنده [English]

  • Mehdi Karimi
چکیده [English]

یکی از مسایل عمده ای که در زمینه تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود، موضوع آثار جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات می باشد. تأمین منابع مالی خارجی و بکارگیری روش های متنوع آن یکی از ابزار و پیش نیازها برای توفیق کشورها در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و محقق نمودن اهداف کلان توسعه ای آنها است. بین روش های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تأثیرگذارترین روش ها به ویژه از منظر کشورهای میزبان است. در این میان، در کشورهای میزبان و پذیرنده سرمایه های خارجی ابزارهایی وجود دارند که می توانند بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر گذار باشند. آگاهی از چگونگی اثرگذاری این ابزارهای پیشبرد می تواند بر تصمیم گیری اقتصادی کشور در جذب سرمایه های مستقیم خارجی مفید واقع گردد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign direct investment
  • economic growth
  • Sales promotion tools