پتروپالایش: نوآوری در صنعت پالایش نفت

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دانشیار، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

نوآوری در صنعت پالایش نفت منجر به خلق واژه جدیدی به نام پتروپالایشگاه شده است. پتروپالایشگاه‌ها تکامل صنعت پالایش نفت در برابر عوامل بیرونی فشار فناوری و نیاز بازار است. در این مقاله، خلق نوآوری پتروپالایشگاه از منظر این عوامل در بعد ملی و بین‌المللی بررسی شده است. عوامل اصلی نیاز بازار در سطح بین‌المللی شامل الزامات گذار انرژی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و ارزش‌افزوده بیش‌تر تولید محصولات پتروشیمیایی به‌تفصیل بررسی شده است. در سطح ملی نیز، لزوم کنترل طرف تقاضای انرژی و دلایل مصرف بی‌رویه انرژی در ایران بررسی گردیده است. همچنین نقش میزان بالای تقاضای انرژی در تغییر ماهیت صنعت پالایش از یک صنعت سودمحور به صنعت سوخت محور موردتوجه قرار گرفته است. نقش یارانه‌های انرژی در سوق دادن صنعت پالایش به صنعت سوخت محور نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. از منظر فشار فناوری، دستاوردهای حاصل بین‌المللی در حوزه پتروپالایشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. فناوری‌های توسعه داده شده در این زمینه نشان می‌دهد این فناوری‌ها نقشی کلیدی در آینده صنعت پتروپالایشگاهی ایفا خواهند کرد. در انتها نسل‌های متفاوت پتروپالایشگاه‌ها و وضعیت واحدهای پتروپالایشگاهی در دنیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Refinery and Petrochemical: an Innovation in Petroleum Refining

نویسنده [English]

  • Mahdi Ahmadi Marvast
Associate Professor of Chemical Engineering, Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

Innovation in the oil refining industry has led to the creation of a new term called petro-refinery. Petro-refineries are the evolution of the oil refining industry against external factors of "technology push" and "market needs". In this paper, the creation of petro-refinery innovation from the perspective of these factors in the national and international dimensions is described. The main factors of market demand at the international level, including energy transition requirements, reduction of fossil fuel consumption and further added value of petrochemicals production, have been studied in detail. At the national level, the need to control the energy demand side and the reasons for excessive energy consumption in Iran have been described. The role of high energy demand in changing the nature of the refining industry from a profit-oriented industry to a fuel-oriented industry has also been considered. The role of energy subsidies in shifting the refining industry to the fuel-based industry has also been studied. From the perspective of "technology push", international achievements in the field of petroleum refineries have been presented. The technologies developed in this field show that these technologies will play a key role in the future of the petro-refinery industry. Finally, different generations of petro-refineries and the status of them in the world are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petro Refinery
  • Innovation
  • Market Pull
  • Technology Push
[1] OECD, the Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data: Oslo Manual, Third Edition, Paris: prepared by the Working Party of National Experts on Scientific and Technology Indicators, OECD, 2005.
[2]V. Ryan, "WHAT IS MARKET PULL?," 2013. Available: https://technologystudent.com/prddes1/marketpull1.html.
[3] 2020 edition of the GECF Global Gas Outlook 2050.
[4] "Crude Oil-to-Chemicals: Future of Refinery" Available: https://www.futurebridge.com/blog/crude-oil-to-chemicals-future-of-refinery/.
[5] ف. میرجلیلی، تسریع در فرایند ایجاد یک نهاد توسعه‌ای تخصصی زنجیره ارزش (پتروپالایش) با هدف شناسایی نقاط شکست توسعه و جبران آن، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1400
[6] شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران
[7] مرکز مطالعات زنجیره ارزش، تحلیل کلان صنعت پالایش در بازار سرمایه، 1400.
[8]"Gasoline consumption - Country rankings," Available: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/gasoline_consumption/.
[9] "World Vehicles in use," Available: https://www.oica.net/category/vehicles-in-use/.
[10] "Significant slowdown in energy intensity improvement in 2020," 14 02 2022. Available: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html.
[12] انجمن صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی، بررسی یارانه انرژی در ایران و جهان، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1400
[14] اقتصاد ایران در گذار از بحران، داستان یارانه، اقتصاد آنلاین، 1400.
[15] اسناد بالادستی در حوزه نفت و گاز (مصوب شورای عالی انرژی کشور)، سازمان برنامه‌وبودجه، 1400
[16] S. L. P. Florence Tan, "INTERVIEW-Exxon starts world's 1st crude-cracking petrochemical unit," 8 January 2014. Available: https://www.reuters.com/article/exxon-singapore-petrochemical-idUKL3N0KH2VU20140108
[17] "Crude Oil–to-Chemicals, Available: https://cdn.ihs.com/www/pdf/0519/COTCBrochurePEP.pdf.
[18] "Sinopec Successfully Tests Crude Oil Steam-Cracking Technology," 24 Nov 2021, Available: https://www.chemicalprocessing.com/industrynews/2021/sinopec-successfully-tests-crude-oil-steam-cracking-technology/.
[19] Thermal Crude to Chemicals (TC2C™), https://www.chevronlummus.com/getmedia/ 06d1e2f0-92b5-4e30-abf3-b33444969a3e/2021-08-18-tc2c-tech-sheet.pdf
[20] A Viewpoint on the Refinery of the Future: Catalyst and Process Challenges, M. A. Alabdullah et al, ACS Catal. 2020, 10, 8131−8140