تاثیر مدیریت توسعه منابع انسانی درافزایش بهره‌وری نیروی انسانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت

2 متصدی صدور کارت شرکت ملی پالایش و پخش

چکیده

مدیریت منابع انسانی و سازماندهی آن به شکل امروزی همه نتیجه تعامل میان مجموعه حوادث و تحولاتی است که با وقوع انقلاب صنعتی  در انگلستان آغاز شد. سرمایه انسانی یاHuman capital  عبارت است از موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های فردی و اجتماعی که در توانایی‌های نیروی کار انعکاس می‌یابد و او را قادر می‌سازد تا ارزش اقتصادی ایجاد کند. منابع انسانی مهمترین سرمایه سازمان ها به شمار می آیند. لذا تلاش برای افزایش بهره وری منابع انسانی و جلوگیری از موانع افزایش بهره وری از اهداف اساسی هر سازمانی محسوب می شود. تاریخ 200 ساله صنعت و ورود به عصر جدید، عصر فرا صنعتی، عصر اطلاعات، عصر فراملی و ارتباطات، نتیجه رشد و ارتقاء بهره وری است. تنها در 20 سال اخیر افزایش بهره وری در جهان بیش از 45 برابر شده است که این افزایش معجزه آسا بطور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای مدیریتی سازمانها و سیاستهای علمی تحقیقاتی و اقتصادی صحیح در کشورهای پیشرفته صنعتی بوده است. بیگمان رشد اقتصادی جوامع در گرو نرخ رشد بهره وری آنان است. توسعه منابع انسانی مضمون جدیدی است که عمر آن در ادبیات جهانی توسعه به بیش از دو دهه نمی‌رسد. امروزه رسمیت و عینیت سازمان‌ها با منابع انسانی آن‌ها شناخته می‌شود و اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و مجوز کار مدیریت سازمان‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of increasing the productivity of human resource management, human resource development

نویسندگان [English]

  • parvane gelard 1
  • mojtaba heidari 2
1 South Tehran Branch, Islamic Azad University, School of Management
چکیده [English]

.Review:

Human capital is human capital or inventory competencies, knowledge, personal and social characteristics that reflect the skills of the workforce and enables him to create economic value. Human resources are the most important asset of organizations. Lzatlash human resources to increase productivity and prevent barriers increase the efficiency of goals Every organization is essential. From that time until now, this word is used in different cases and different levels. 200 year history of industry and entering a new era, the era of post-industrial, information age, the era of transnational and communication, thus enhancing growth and productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Development
  • productivity
  • human resources