مروری بر فن آوری های نوین تولید گاز سنتز

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مربی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، 97551-67189، ایران

2 مربی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، فارس، 55388-74341، ایران

چکیده

گاز سنتز در تولید سوخت‌های سنتزی و مواد شیمیایی دارای اهمیت بالایی است و مصرف آن در آینده رو به افزایش است و به نظر می‌رسد این گاز به امیدوارکننده‌ترین ماده تولید سوخت‌های سنتزی تبدیل خواهد شد. این امر با افزایش پروژه‌های استفاده از سوخت‌های حاصل از گاز سنتز، به وضوح نمایان می‌باشد. این مقاله روش‌های مختلف تولید گاز سنتز را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ابتدا تحقیقاتی درباره روش‌های قدیمی تولید گاز سنتز شامل تبدیل با بخارآب، اکسیداسیون جزئی و اتوترمال ریفورمینگ مرور می‌شوند و سپس فن‌آوری‌های نوین تولید این ماده اولیه صنعتی شامل ریفورمینگ خشک متان، اتان، پروپان، اتانول و دی متیل اتر و همچنین و فرایندهای ترکیبی مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرند و در نهایت کاربرد‌های گاز سنتز معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the New Production Methods of Synthesis Gas

نویسندگان [English]

  • Mozaffar Abdollahifar 1
  • Hosein Nekouei 2
1 Lecturer, Department of Chemical Engineering, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, 67189-97551, Iran.
2 Lecturer, Department of Chemical Engineering, lamerd brunch, Islamic Azad University, Fars, 74341-55388, Iran.
چکیده [English]

The importance of syngas production in the synthesis of synfuels and chemicals is likely to increase in the future, and this appears to be the most promising route to synfuels. This is illustrated by the increase of the projects related to the use of synthetic fuels. This article investigates the different methods of producing synthesis gas. First, old methods including, steam reforming, partial oxidation and autothermal reforming are investigated and than new methods as dry reforming of methane, ethane, ethanol, propane and dimethyl ether and mixed processes are surveyed and compared, and finally, the applications of synthesis gas are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis gas
  • New processes
  • Dry reforming