کاربرد روش مطالعه مخاطرات و راهبری در ارزیابی مخاطرات کوره-راکتور واحدهای بازیافت گوگرد

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان، ایران

3 استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 کارشناس اداره مهندسی و توسعه، پالایشگاه گازی شهید هاشمی نژاد، سرخس، ایران

چکیده

امروزه، رشد آگاهی عمومی و نگرانی در مورد تهدید فعالیت‌های صنعتی بر روی سلامت انسان‌ها و محیط زیست، مدیریت‌های صنعتی را مجبور به افزایش سطح ایمنی خود نموده است. مطالعه مخاطرات و راهبری (هازوپ) به عنوان پرکاربردترین روش شناسایی مخاطرات فرآیندی شناخته شده است. بدون شک مهم‌ترین قسمت واحدهای بازیافت گوگرد به روش کلاوس، کوره-راکتور می‌باشد. در این قسمت 54% از کل گوگرد تولیدی واحد به صورت بخارات گوگرد تشکیل می‌گردد. این مقاله به بررسی مخاطرات فرآیندی کوره-راکتور با بکارگیری از روش هازوپ پرداخته است. تمامی انحرافات توسط تیم هازوپ بررسی شده و پیشنهادات کارشناسی به منظور کاهش احتمال وقوع پیامدها که عموما مربوط به مباحث زیست محیطی است، ارائه شده است. بنا بر نتایج این مطالعه مشکل عمده واحد بازیافت گوگرد مربوط به انحراف‌های عملیاتی کاهش و افزایش دمای کوره-راکتور از مقدار طراحی می‌باشد که می‌تواند سبب آسیب به قسمت‌های پایین دستی و خسارات محیط‌زیستی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Hazard and Operability Study Method in Hazard Evaluation of Reactor-Furnace in Sulfur Recovery Unit

نویسندگان [English]

  • Mir Mohammad Khalilipour 1
  • Naiemeh Setareshenas 1
  • Farhad Shahraki 2
  • Mahdi Goharrokhi 3
  • Ali Asghar Mahjoobi 4
1 Ph.D student, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Professor, Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Assistant professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
4 In-charge of Research & Engineering Department, Shahid Hasheminejad Gas purification Company, Sarakhs, Iran
چکیده [English]

At the present time by growing public awareness and concern regarding the threat to people and the environment from industrial activities, the management has been forced to increase safety level. Hazard and Operability (HAZOP) study is the most widely used methodology in the world as a tool for hazards identification. The rector-furnace is one of the most important parts of sulfur recovery unit (SRU). About 54% of the total sulfur yield is formed as elemental sulfur vapor in the reactor furnace. This paper presents hazard evaluation for reactor-furnace by using HAZOP procedure. All of the deviations have been considered by HAZOP team and the recommendations are suggested to reduce the likelihood of consequences that mostly are related to the environmental risk. The principle problems of sulfur recovery unit are related to temperature decrease or increase of reactor-furnace which can lead to severe damages to the following parts and environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazard and Operability study
  • Safety
  • Hazard Identification
  • Reactor-Furnace
  • Risk