انتخاب بهترین فرآیندهای ارتقاء، برای ته مانده های سنگین نفتی ایران

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 مسوول پروژه، گروه طراحی و فناوری تجهیزات، پژوهشکده توسعه و فناوری تجهیزات، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 مسوول طرح، گروه طراحی و مهندسی فناوریهای گاز، پژوهشکده گاز، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 مسوول پروژه، گروه طراحی مدل های مخازن، پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

4 رییس گروه، گروه طراحی و فناوری تجهیزات، پژوهشکده توسعه و فناوری تحهیزات، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

مهمترین نقطه نظرات صنایع پالایش نفت در آینده نزدیک عبارتند از تأمین بازار رو به رشد سوخت‌های پاک‌تر، جایگزینی تدریجی خوراک‌های کمیاب سبک و کم گوگرد پالایشگاه‌ها با خوراک‌های سنگین پر گوگرد و بالاخره تقاضای رو به کاهش نفت کوره سنگین. یک راه حل برای مشکلات فوق کار برد فرآیندهای ارتقاء باقیمانده‌های سنگین نفتی است. دلایل اقتصادی و راهبردی موید بهره‌برداری از باقیمانده‌های پالایشگاهی و نیز منابع قابل توجه نفت خام های سنگین و بسیار سنگین است. در این راستا انتخاب فرآیندهای مناسب یک چالش مهم پالایشگران است. مقاله حاضر با توجه به موارد فوق، مناسب ترین آنها را برای پالایشگاه‌های ایران: کک سازی تاخیری، گازسازی با چرخه ترکیبی، شکستن کاتالیستی و شکستن هیدروژنی دوغابی معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of the Best Upgrading Processes, for Petroleum Heavy Residues in Iran

نویسندگان [English]

  • Arvin Khademsamimi 1
  • Hossein Barijanian 2
  • Ghafoor Karimi 3
  • Mostafa Zarei Abianeh 4
1 Project manager, Design and Equipment Technology Group, Development and Equipment Technology Division, Research Institute Of Petroleum Industry, Tehran, Iran
2 Project manager, Design and Engineering of Gas Technologies, Gas Division, Research Institute Of Petroleum Industry, Tehran, Iran
3 Project manager, Reservoir Development Design Group, Reservoir Study and Field Development Division, Research Institute Of Petroleum Industry, Tehran, Iran
4 Group manager, Design and Equipment Technology Group, Development and Equipment Technology Division, Research Institute Of Petroleum Industry, Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important view points of petroleum refining industries in the near future are: supplying the cleaner fuels growing market, gradual substitution of increasingly rare refinery feeds of light-low sulfur crude oils, by heavy-high sulfur petroleum, and paying attention to the descending demand for heavy fuel oil. One solution of the above problems is the use of heavy residue upgrading processes. Economic and strategic reasons confirm the exploitation of refineries heavy residue and vast heavy petroleum and very heavy petroleum resources. In this manner, the selection of proper processes is a major challenge for petroleum refiners. This article introduces the most suitable ones as: Delayed Coking, Integrated Combined Cycle & Gasification, Residue Catalytic Cracking and Slurry Hydrocracking (Hydro-Conversion) for the Islamic Republic of Iran refineries.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy residue
  • Heavy petroleum
  • Very heavy Petroleum
  • Heavy-high sulfur petroleum
  • Slurry hydrocracking