تعیین اولویت وزنی اسپول‌ها در لوله‌کشی صنعتی به کمک روش مجموع وزنی ساده

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

با توجه به محدودیت دسترسی به لوله‌کشی واحدهای صنعتی در محل و همچنین با هدف تسریع در نصب لوله‌ها، عملیات اسپول‌سازی در قالب فرآیند پیش‌ساخت صورت می‌پذیرد. در یک تعریف ساده، اسپول به مجموعه اتصالات و قطعات متصل به آن‌ها گفته می‌شود. اولویت‌بندی ساخت اسپول‌ها در فرآیند پیش‌ساخت یکی از مهم‌ترین مراحل پروژه است. از سوی دیگر، استفاده از مدل‌های پیچیده تعیین توالی عملیات که اکثرا حجیم و زمان‌بر هستند نیز حل مسئله را دشوار می‌نماید. بنابراین، ارائه یک رویکرد تصمیم‌گیری جهت اولویت‌بندی ساخت، به جهت افزایش دقت و جامعیت ضروری است. در این مقاله، ضمن بررسی اولویت‌های مطرح حوزه اسپول‌سازی، از روش‌های مجموع وزنی ساده و ارزیابی نسبی پیچیده (COPRAS) به عنوان روش‌های تصمیم‌گیری ساده، قابل فهم و سریع در قالب حل مثال عددی صنعتی، استفاده شده است. نتایج حاصل و مقایسه آن‌ها با مقادیر شهودی تصمیم‌گیرنده نشان‌دهنده منطقی و کاربردی بودن آن‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of spool fabrication priority in industrial piping using simple weighted sum

نویسندگان [English]

  • Soroush Safarzadeh 1
  • Shahram Shadrokh Sikari 2
1 P.h.D candidate
چکیده [English]

With considering the accessibility limitation of industrial units piping and with the aim of accelerating pipes installation, spool pre-fabrication perform a process. As a simple definition, the spool is a complex of parts and the related joints. Spools priorities determination in the piping process is one of the most important stages of the project. On the other hand, using the complicated sequencing models, since their effortful and time-consuming nature, make solving the problem so difficult. Therefore, providing a decision-making approach to increase accuracy and comprehensiveness is necessary. In this paper, we used the simple weighted sum and complex proportional assessment method as the simple, understandable and fast decision-making methods in the industrial numerical example and, By the way, we reviewed and introduced the important priorities in spool pre-fabrication. Finally, the obtained results and the related comparisons with the intuitive values represent reasonability and practicality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial piping
  • Prioritizing
  • Spool fabrication process
  • Weighted sum method
ف. صنعتی, اجرای لوله‌کشی صنعتی در پروژه‌های تاسیسات صنعتی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی, 1385, صفحه 240.
2.       ل. گ. لامیت, تئوری‌ها و اصول کاربردی پایپینگ. تهران: انتشارات بیشه, 1388.
3.       ع. قندچی, اصول طراحی پایپینگ در واحدهای فرآیندی. تهران: ناقوس, 1382.
.4       Wang P., Mohamed Y., Abourizk S. M., and Rawa A. T., "Flow production of pipe spool fabrication: Simulation to support implementation of lean technique," Journal of Construction Engineering and Management, vol. 135, no. 10, pp. 1027-1038, 2009.
.5       Tommelein I. D., "Pull-driven scheduling for pipe-spool installation: simulation of lean construction technique," Journal of construction engineering and management, vol. 124, no. 4, pp. 279-288, 1998.
.6       Lu M., AbouRizk S., and Hermann U., "Sensitivity analysis of neural networks in spool fabrication productivity studies," Journal of Computing in Civil Engineering, vol. 15, no. 4, pp. 299-308, 2001.
.7       Tommelein I. D., "Process benefits from use of standard products–simulation experiments using the pipe spool model," presented at the Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 2006.
8.       م. بشیری, ط. ح. حجازی, و ح. محتجب, مبحث نوین در تصمیم‌گیری چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه شاهد, 1390.
.9       Wuensch K. L., What is a Likert Scale? and How Do You Pronounce 'Likert? East Carolina University, 2005.
10.     م. ج. اصغرپور, تصمیم‌گیری‌های چند معیاره (چاپ چهارم). انتشارات دانشگاه تهران, 1385.
.11     Razavi Hajiagha S. H., Hashemi S. S., and Zavadskas E. K., "A complex proportional assessment method for group decision making in an interval-valued intuitionistic fuzzy environment," Technological and Economic Development of Economy, vol. 19, no. 1, pp. 22-37, 2013.
.12     Gadakh V. S., "Application of complex proportional assessment method for vendor selection," International Journal of Logistics Research and Applications, vol. 17, no. 1, pp. 23-34, 2014.