بکارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت بررسی دستگاه های صنعتی کنترل آلودگی هوا: انتخاب بهینه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

3 استاد تمام مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

بدون تردید پدیده آلودگی هوا یکی از مهم­ترین معضلات جوامع امروزی می­باشد. بنابراین یکی از اهداف بشر کاهش این دست آلودگی­ها است. دستگاه­های مختلفی برای این منظور استفاده می­شوند. چالش اصلی در این مقاله انتخاب بهترین دستگاه کنترل آلودگی هوا بر اساس دیدگاه فرایند تحلیلی سلسله مراتبی است. این فرایند یک روش چندوجهی تصمیم­گیری براساس قواعد و ضوابط­های مختلف به منظور دستیابی به نتایج منطقی است، که به کمک نرم افزار اکسپرت چویس انجام شده است. پارامترهای هزینه (عملیاتی و مواد)، کارایی، مقررات زیست­محیطی، منابع آلودگی و شرایط عملیاتی به عنوان معیارهای فرایند برگزیده شده­اند. همچنین دستگاه­های جداکننده سیکلونی، اسکرابرها، رسوب­گیرهای الکترواستاتیک، غبارگیرها یا فیلترهای کیسه­ای گزینه­های این فرایند محسوب می­شوند. بعد از بررسی و مقایسه زوجی معیارها، زیر معیارها و گزینه­ها در نرم افزار رسوب­گیر الکترواستاتیک بهترین دستگاه با %38 ارجحیت نسبت به دیگر دستگاه­ها انتخاب شد. همچنین معیار هزینه با %31/2 دارای بیشترین ارجحیت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Analytical Hierarchy Process to Study the Industrial Air Pollution Control Equipment: Optimal Choice

نویسندگان [English]

  • Asadollah Karimi 1
  • Hannane Nejhab Abyaz 2
  • kosar rahimzadeh 2
  • Esmaeil Fatehifar 3
1 Associate Professor, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 B. Sc student of Chemical Engineering, University of Maragheh, Maragheh, Iran
3 Professor, Sahand University and Technology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly, the air pollution issue is one of the most prominent problems in today's societies. Therefore, one of the human goals is to enhance air quality. The main challenge in this paper is to choose the best air pollution control equipment based on the perspective of an analytical hierarchical process (AHP). The AHP is a multifaceted method of decision-making based on different regulations in order to achieve logical consequences, which Expert Choice software was employed. Cost parameters (operational and material), yield, environmental regulations, pollution sources and operating conditions are selected as process criteria. Also, cyclone separators, scrubbers, electrostatic precipitators, and fabric or bag filters are alternatives for this process. Due to a pairwise comparison of criteria, sub-criteria and alternatives in software, the electrostatic precipitator was chosen as the best control equipment with a preference of 38% over other apparatus. Also, the cost criterion was the most preferred with 31.2%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrostatic Precipitators
  • Expert Choice Software
  • Air Pollution
[1] Act A. Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, Government of India, New Delhi.
[2] De Nevers, Noel. Air pollution control engineering. Waveland press, 2010.
[3] R. Aditya, “A review of general and modern methods of air purification”. Journal of Thermal Engineering, Vol. 5(2), pp. 22-28, 2018.
[4] K. Ramaswamy, L.T. Jule, K. Subramanian, and V. Seenivasan, “Reduction of environmental chemicals, toxicity and particulate matter in wet scrubber device to achieve zero emissions”. Scientific Reports, Vol. 12(1), pp.1-10, 2022.
[5] Brauer, Heinz, and Yalamanchili BG Varma. Air pollution control equipment. Springer Science & Business Media, 2012.
[6] Helsen, Lieve. “Sampling technologies and air pollution control devices for gaseous and particulate arsenic: A review”. Environmental Pollution. Vol. 137.2, pp. 305-315, 2005.
[7] S. H. Ghodsipur. “Multiple objective decision making (MODM)” Amirkabir University Press, Tehran, Iran, 32-35, 2006.
[8] اسداله کریمی، حمیدرضا محمدمرادی، بررسی روش‌های کاهش مقدار روغن سبز در واحد بنزین‌سازی شرکت‌های پالایش نفت، مهندسی شیمی ایران، شماره 18، صص 18-6، 1398.
[9] R. Ramanathan. “A note on the use of the analytic hierarchy process for environmental impact assessment”. Journal of Environmental Management. Vol. 63, pp. 27-35, 2001.
[10] A. Karimi, E. fatehifar, R. alizade, I. Ahadzadeh. “Regeneration and Treatment of Sulfidic Spent Caustic using Analytic Hierarchy Process”. Environmental Health Engineering and Management Journal. Vol. 3, pp. 203-208, 2016.
[11] A. Karimi, A. Sadeghi, “AHP-Based Amine Selection in Sour Gas Treating Process: Simulation and Optimization”. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2022.
[12] A. Sakin, I. Karagoz, M. Ergul, U. Demirtas, and Savas, F.H. “An investigation into the use of a cyclone separator in the intake air system and its influence on the engine performance. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers”, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol. 232(5), pp. 667-678, 2018.