تغییرکارآیی واحد تبدیل تولوئن به بنزن پتروشیمی اصفهان به واحد تبدیل بنزن به سیکلوهگزان

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- طراحی فرایندها، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 هیئت علمی

چکیده

با توجه به سودآوری اقتصادی تولید سیکلوهگزان، نزدیک بودن شرایط عملیاتی، نزدیک بودن میزان گاز در گردش، نوع تجهیزات و ... در دو فرایند مورد بحث، تحقیقات نشان داد که فرایند تبدیل بنزن به سیکلوهگزان قابلیت جایگزینی را با فرایند تبدیل تولوئن به بنزن خواهد داشت. در این راستا با کمک روشهای طراحی فرایند نحوه جایگزینی تجهیزات این دو فرایند مورد بررسی قرارگرفت. و در انتها شبیه سازی، طراحی، بهینه سازی و انتگراسیون حرارتی در فرایند جدیدی تولید سیکلوهگزان با بهره گیری از تجهیزات فرایند موجود در پتروشیمی اصفهان انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Revamping of the toluene to Benzene unite in Isfahan petrochemical into benzene to cyclohexane process

نویسندگان [English]

  • Fereshte Ashrafi 1
  • masoud Beheshti 2
1 Master student of chemical engineering department,University of Isfahan, Isfahan ,Iran
2 Lecturer
چکیده [English]

Toluene to benzene unit (THDA unit) in Isfahan petrochemical has stopped working because process of this unit was not economical. Due to economical production of cyclohexane, close operating condition, close gas circulating rate and type of equipment at these processes discussed, research showed that it is capable toluene to benzene process to replacing benzene to cyclohexane process. At this path replacement of two process equipment were investigated to help conceptual design method. Results of this article are simulation, design, optimization and energy integration of new process for cyclohexane production that we will use equipment of THDA unite for this design of new process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revamping
  • Conceptual design
  • Energy integration
  • Optimization
  • Cyclohexane